Slik vil «Super-Mario» redde euroen

Sentralbanksjef Mario Draghi røpet torsdag at han har fått ubegrenset fullmakt til å kjøpe statsobligasjoner.

LEGGER FREM PLAN: Torsdag legger sentralbanksjef Mario Draghi frem sin plan for å redde euroen.

Thomas- Ikke Salg ! Grabka
Publisert:,

På den etterlengtede pressekonferansen torsdag ettermiddag lanserte sjefen i Den europeiske sentralbanken (ESB) Mario Draghi sin plan for hvordan euroen skal reddes.

Han avslørte at ESB planlegger å lansere et program for kjøp av statsobligasjoner i eurosonen som han kaller «Monetary Outright Transactions» (OMT).

Planen har til hensikt å redusere ubalansene i markedet for statsobligasjoner i eurosonen, sa Draghi.

Tidligere torsdag ble det kjent at den europeiske sentralbanken (ESB) holder sine styringsrenter på et rekordlavt nivå.

Les også: Her ESBs rentebeslutning

På pressekonferansen begrunnet Draghi rentebeslutning om at energipriser og indirekte skatter gjør at det er ventet at inflasjonen vil holde seg relativt høy.

Hovedpunktene i Draghis budskap:

** Euroen er irreversibel.

** OMT skal kun brukes for å kjøpe statsobligasjoner fra land som har avtale med EUs krisefond. Disse avtalene pålegger landene krav om budsjettdisiplin.

** ESB vil kjøpe statsobligasjoner med gjenværende løpetid opp til tre år.

** ESB er rede til å lempe på kravet om at deres obligasjoner skal ha forrang foran private obligasjonseiere dersom et land misligholder sin gjeld.

** ESB vil se på rentenivå, forskjellen i renten mellom land og likviditet når de beslutter obligasjonskjøp. Det er ikke satt spesifikke mål

Kjøpene skal skje i annenhåndsmarkedet. Dersom ESB skulle kjøpt direkte fra statene ville det vært i strid med bankens mandat.

Det er ikke satt noen beløpsgrenser for hvor mye sentralbanken skal kunne kjøpe obligasjoner.

- Beløpene vil være tilstrekkelig, sier Draghi.

Vil ikke sette krav

ESB-sjefen ga også en rekke punkter som trakk opp grensene til andre organer som er involvert i forsøkene på å stabilisere eurosonen.

** ESB vil ikke blande seg inn hva slags betingelser landene som skal få krisehjelp skal ha.

** EUs politikere må fortsette å arbeide frem strukturelle reformer.

** EUs redningsfond bør gis anledning til å kjøpe statsobligasjoner.

** Planen om kjøp av obligasjoner er innenfor sentralbankens mandat.

** Det vil bli søkt å få involvering fra IMF, men det er det ikke opp til ESB å bestemme.

Ikke full enighet

På pressekonferansen ble Draghi spurt om rådet var enstemmig i sitt vedtak.

Draghi svarte at én stemte mot og at «forsamlingen selv kunne gjette på hvem det er».

Forslaget er svært omstridt i EU. Den tyske sentralbanksjefen Jens Weidmann, som sitter i ESBs råd, har offentlig gitt uttrykk for sin store skepsis mot planen. Han kan komme til å stemme i mot og det spekuleres også i om han trekker seg som tysk sentralbanksjef.

Det har også vært en nær offentlig polemikk mellom Weidmann og Draghi om fornuften i at ESB skal kjøpe statsobligasjoner.

Les også: - ESBs kriseløsning kan skape avhengighet som narkotika

Men onsdag kveld ga den parlamentariske nestlederen for forbundskansler Angela Merkels kristeligdemokratiske parti, Michael Fuchs, sin betingede støtte til ESBs plan.

Les også: Merkel gir Draghi betinget støtte

Også finske politikere tviler planen. Statsminister Jyrki Katainen sa i et intervju med den japanske avisen Nikkei at han ikke tror obligasjonskjøpene vil få stor effekt. Finland mener pantesikrede lån, som landet selv brukte da det var i krise på 90-tallet, er veien å gå for eurosonen.

Les også: Finland tror ikke Draghis plan vil hjelpe