Ny runde med EU om fiskekvoter

Norge og EU møtes denne uka til en ny runde om fiskekvotene for 2013. Så lenge kvoteavtalen ikke er på plass, kan ikke EU-fiskere fiske i norsk sone, og omvendt.

ALENE PÅ HAVET: Så lenge det ikke finnes noen avtale om kvoter, får fisker Alf Helge Abelsen ikke besøk av konkurrenter fra EU.
Publisert: Publisert:

De årlige kvoteforhandlingene mellom Norge og EU om fellesbestander i Nordsjøen ble avsluttet uten enighet i desember. De gjenopptas i den irske småbyen Clonakilty tirsdag og skal etter planen avsluttes torsdag.

Norges forhandlingsleder Ann Kristin Westberg har god tro på at de nå skal få kvoteavtalen i havn.

– Så lenge avtalen ikke er på plass, kan vi ikke fiske i hverandres soner, bortsett fra i Skagerrak. Dersom denne situasjonen vedvarer, skaper det problemer. Mange EU-fartøy fisker til vanlig i norsk sone, sier hun.

Felles fiskebestander

EU og Norge skal fastsette kvoter på flere fiskebestander i Nordsjøen, som torsk, nordsjøsild, sei og blåkveite. Norge og EU skal også bli enige om bytteforholdet på EUs andel av den rekordstore torskekvoten i norsk økonomisk sone. Her er problemet at EU ikke har tilsvarende sterke fiskebestander å bytte med.

Partene skal også bli enige om et forvaltningsregimer for sild og sei.

Midlertidige kvoter

Westberg ser likevel ikke noen uoverstigelige hindre i forhandlingene. Når det ikke ble enighet i Bergen i desember, var det på grunn av manglende intern avklaring i EU, sier hun.

EUs fiskeriministre ble like før jul enige om midlertidige kvoter for 2013, slik at fiskerne ikke skulle tvinges til landligge etter nyttår. De midlertidige kvotene er 35 prosent lavere enn fjorårets. Norge har også fastsatt midlertidige kvoter, inntil en avtale med EU er på plass.

Makrell

EU og Norge skal også bli enige om et felles utgangspunkt i de vanskelige forhandlingene om et felles forvaltningsregime for makrell.

Etter at makrellen endret vandringsmønster, har Island og Færøyene etter norsk syn mangedoblet sitt uttak av makrell, uten at det er avtalt med Norge og EU.

Det er ennå ikke fastsatt noen dato for nye makrellforhandlinger med Island og Færøyene, opplyser Westberg.

Les også:

Publisert:
Gå til e24.no