Norwegians «Sibir-nekt»: Nye forhandlinger med Russland er utsatt et halvt år

Uten en ny flyavtale med Russland får ikke Norwegian fly over Sibirkorridoren, noe som gjør det umulig for flyselskapet å åpne ruter til Kina, Japan og Korea. Egentlig skulle norske myndigheter igjen forhandle med russerne i disse dager, men forhandlingene er utsatt til november.

IKKE ALLE FÅR FLY: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) var mandag passasjer sammen med Avinor-sjef og pilot, Dag Falk-Petersen, under Norges første offisielle flyging med elfly. Statsråden må nå erkjenne at neste forhandlingsrunde med Russland om overflyging for Norwegian over Sibir drar ut i tid.
Publisert: Publisert:

– Jeg har ikke gitt opp og mitt mål er å lande dette, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til E24, om forhandlingene der norske myndigheter forsøker å få Russland til å la Norwegian få fly over Sibirkorridoren.

En åpning er essensielt for at flyselskapet skal få åpnet ruter til Kina, Korea og Japan. Flyselskapet får i dag bare lov til å fly over den sørlige korridoren i Russland, men det er en lang omvei hvis man vil nå disse asiatiske landene.

Tidligere var planen at partene skulle møtes ved forhandlingsbordet før sommeren, men det blir det ikke noe av. Samferdselsdepartementet bekrefter nå til E24 at «det siktes mot november» for det neste forhandlingsmøtet.

I fjor ble forhandlingene også skjøvet ut i tid, men partene møttes til slutt i november. Norske myndigheter har hele tiden ønsket at Norwegian også skal få muligheten til å fly over Sibirkorridoren, slik SAS får lov til gjennom en gammel avtale mellom Russland og de skandinaviske landene.

Slik gikk det altså ikke, for Russland sa nok en gang nei på møtet i november. Nå blir det altså ingen fremdrift eller avklaring av saken før tidligst i november.

– Vi får til ting hver gang

– Det man må huske er at dette er russisk luftterritorium. Det mangler ikke på vilje fra vår side, men det er de som styrer over sitt eget luftrom. Der har de en annen tilnærming enn det vi har i Norge, sier samferdselsministeren og fortsetter:

– Vi gjør så godt vi kan for å skape russisk interesse for å tillate mer trafikk over Sibirkorridoren, men det er de som til slutt tar beslutningen.

– Vil du si at det er noen fremdrift i det hele tatt?

– Det står ikke på oss, men vi må spille på lag med Russland og må bare erkjenne at de tenker annerledes enn oss, sier Solvik-Olsen og peker på at Norge har proffe forhandlere som har forhandlet med Russland lenge om forskjellige forhold.

– Vi får til ting hver gang, men når det gjelder Sibirkorridoren så har de lenge hatt en politikk på at det er et flyselskap per land som får fly over. Så lenge de har den politikken blir det utfordrende, fortsetter han.

På spørsmål om kommentar til denne nye utsettelsen, viser Norwegian til sine tidligere uttalelser og sier at deres budskap er det samme:

– Vi er skuffet over at norske myndigheter ikke har gjort mer for å sikre et norsk selskap samme rettigheter som et svensk til å fly raskeste veien til Kina, Sør-Korea og Japan, og at nye norske arbeidsplasser og verdiskaping i turistnæringen tilsynelatende ikke er høyere på dagsordenen, sa kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til Dagens Næringsliv om saken i november.

Les også

Regjeringen har snudd: Nå får Avinor Kina-hjelp likevel

Vil ikke utestenge russiske fly

Selv om Sibirkorridoren fortsatt er stengt, har det vært gjort noen små fremskritt for Norwegians del.

I januar i år ble det klart at Norwegian fikk lov til å fly over det sørlige Russland fra Stockholm og København, slik at de kan ta samme rute til Bangkok som de gjør fra Oslo. Dette sparte flyselskapet for mye ekstra reisetid fra våre skandinaviske naboland, men innebar altså ingen løsning på Sibir-floken som må løses før ruter til Kina, Korea og Japan er kommersielt realiserbare.

Som E24 omtalte senest i april i år, har Norwegian store planer for ruter til Asia hvis de får åpnet opp Sibirkorridoren. Norwegian har lenge planlagt for at Norge og Skandinavia kan bli en hub mellom USA og Asia hvis de får lov til å fly over Sibir.

Per i dag er det ingen direkteruter fra Kina, Japan eller Korea til Norge (utenom noen sesongflyginger til Korea), og alle passasjerene må dermed flys inn via Sverige, Danmark eller Finland.

Mens Finnair opplever en kraftig vekst i trafikken fra Asia inn til Norden, og kan åpne nye ruter relativt enkelt, opplever SAS at de ikke uten videre kan åpne flere ruter enn de har uten at Russland skal forhandle og kreve inn dyre overflygingsavgifter, etter det E24 kjenner til.

– Er det på tide å sette hardt mot hardt, og si til Russland at hvis de skal få fly over Norge til USA og Canada, så må vi få fly over Sibir til Asia?

– Det man må huske på er at vi krangler om flyginger over Sibir. Vi har allerede klart å forhandle oss frem til en ganske åpen aksess over sørlige Russland. Hvis vi setter hardt mot hardt så er det veldig mye vi vil tape, sier Solvik-Olsen, og legger til:

– Da taper vi sannsynligvis alt vi har over Russland. Det høres enkelt ut å si at vi bare stenger for russiske fly, men det er tross alt enklere å fly rundt Norge enn det er å fly rundt Russland. Vi ville nok tapt mer enn de ville, så en forhandlingsløsning er å foretrekke.

– Er det aktuelt å forlate den skandinaviske fellesavtalen slik at vi kan forhandle fritt?

– Så langt har vi i hvert fall vurdert det slik at vi taper mer enn vi vinner ved å gjøre det. Bare å dele oss er heller ikke nok, og bildet er mer komplisert enn det, sier Solvik-Olsen.

Les også

Norges første elfly-tur: Widerøe tror på elfly innen 10 år

En politisk hodepine

Russisk luftrom er både politisk sensitivt og en hodepine for flyselskaper verden over, særlig når det kommer til den såkalte Sibirkorridoren som Russland har brukt både til å hente inn store penger og utøve politisk press.

I starten av den kalde krigen var korridoren regelrett stengt for utenlandske flyselskap, noe som innebar store omveier, gjerne innom Anchorage Alaska, på veien til Kina, Japan og Korea. Det var først fra 1969 og utover at en rekke flyselskap fikk fly til Asia over Sibirkorridoren, men da med krav om mellomlanding i Moskva og etter å ha betalt saftige avgifter til russerne.

Etter oppløsningen av Sovjetunionen ble det åpnet opp for direkteruter, men Russland har fortsatt en streng politikk om at bare et flyselskap fra hvert land får fly over Sibirkorridoren.

Historikken om Sibirkorridoren er omfattende og er blant annet omtalt i Steven Jaffes bok, «Airspace Closure and Civil Aviation».

Det er politikken om et flyselskap per land som rammer Norwegian, fordi de skandinaviske landene forhandler om flyrettigheter samlet internasjonalt, og da regner russerne SAS som det eneste selskapet som får lov.

Norwegian er samtidig ikke alene om å bli rammet av Russland maktutøvelse i luften.

I boken sin omtaler Steven Jaffe hvordan Lufthansa Cargo ikke fikk fornyet overflygingsrettighetene sine i 2007, angivelig fordi selskapet ikke flyttet en cargoterminal som russerne mente de skulle.

Så sent som i år har Air Belgium merket Russlands politikk, ved at de har blitt nektet overflygingsrettigheter. Ifølge Forbes Magazine har et russisk statskontrollert nettsted pekt på at dette kan være et resultat av at russiske myndigheter ønsker å straffe EU politisk.

Les også

IAG: – Om Lufthansa vil betale mer, er det fritt frem

Les også

– Gi heller pengene til Unicef

Publisert:
Gå til e24.no