Norges Bank-undersøkelse: Bedriftene melder om høyeste prisvekst siden 2008

Prispress og mangel på arbeidskraft treffer norske bedrifter. Ikke siden 2007 har en større andel meldt om problemer med å få tak i folk, ifølge sentralbankens spørreundersøkelse.

TEMPERATURMÅLER: Norges Banks regionale nettverksrapporter er viktige temperaturmålere for norsk økonomi, og danner bakteppet for neste rentemøte.
Publisert:

Det viser Regionalt nettverk-rapporten til Norges Bank.

– Bedriftene har problemer med å få tak i arbeidskraft, i tillegg til utfordringer med logistikk og knapphet på innsatsvarer, skriver Norges Bank.

– Den viser at presset i norsk økonomi er kanskje enda sterkere enn man har trodd hittil, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea til E24.

– Sentralbanken er kraftig bakpå

Olsen peker på kapasitetsutnyttingen og knappheten på arbeidskraft, som har steget til de høyeste nivåene siden før finanskrisen.

– Vi er i enda bedre situasjon enn før pandemien. Det er mer press på ressursene nå og det gir seg utslag i forventningene til lønninger og prisvekst.

Dagens rapport kommer i forkant av rentemøtet i neste uke, når sentralbanken også kommer med ferske prognoser for den økonomiske utviklingen og rentebanen.

– Liten tvil om kraftig oppjustering av rentebanen. Vi tror fortsatt på oppjustering til 4 hevinger i år, men det blir desto mer spennende å se hvor høyt Norges Bank må gå til neste år. Sentralbanken er kraftig bakpå, skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Høyeste anslag for lønnsvekst siden 2013

Bedriftene venter nå at lønnsveksten vil bli på 3,7 prosent i år. Det er opp fra det tidligere anslaget på 3,3 prosent som ble gitt i november.

Det nye anslaget er også det høyeste siden januar 2013. I privat næringsliv er forventningen en lønnsvekst på 3,9 prosent.

– Det er særlig det stramme arbeidsmarkedet og høy prisvekst som trekker opp forventningene, skriver Norges Bank.

Ifølge rapporten er prisveksten er den sterkeste siden august 2008. Samtidig melder over 80 prosent av bedriftene om høyere kostnadsvekst enn normalt.

– Til tross for at de rapporterer om kraftig økning i prisene de siste tolv månedene, venter en overvekt av bedriftene tiltagende prisvekst det kommende året, skriver Norges Bank.

Ifølge rapporten fortsetter aktiviteten i næringslivet å øke, samtidig som bedriftene venter sterkere vekst det seneste halvåret.

Norges Bank påpeker at intervjuene med bedriftene er gjort før Russland invaderte Ukraina. Det betyr at mulige effekter av krigen ikke blir fanget opp i undersøkelsen.

Sliter med å få tak i arbeidskraft

Norges Bank skriver at seks av ti har svart at de kjører med full kapasitetsutnyttelse, den høyeste andelen siden høsten 2007.

Rapporten tegner det samme bildet når det gjelder tilgang på arbeidskraft.

– Det er stor knapphet på arbeidskraft, og nær halvparten av kontaktene har problemer med å få tak i ansatte med riktige kvalifikasjoner. Det er den høyeste andelen siden høsten 2007, skriver Norges Bank.

Bedriftene som har mange utenlandske ansatte melder om de største utfordringene med å få tak i arbeidskraft. Mest utbredt er problemene blant oljeleverandører og bygg- og anleggsbedrifter, men også hos tjenesteleverandører.

Ingeniører, økonomer, sjåfører og IT-konsulenter er noen av yrkesgruppene det er mangel på, ifølge Norges Bank.

Nettverksrapporten kommer fire ganger i året, og tar temperaturen på den norske økonomien.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om