GIKK: Hadia Tajik trakk seg som statsråd på grunn av pendlerboligsaken. I etterkant viste revisorrapporten at beløpene som ikke har vært beskattet samlet var på 64.739 kroner.
E24Spaltist

Politikere, pendlerboliger og folk flest

Når pressen løper i flokk kan det bli stygt. Veldig stygt. Samtidig gir pendlerboligsakene en mulighet til å se på regelverket - både for politikere og folk flest.

 • Bettina Banoun
  Bettina Banoun
  Partner, Advokatfirmaet Wiersholm
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

En revisorrapport har utløst spørsmål om vi bør snakke mer om skatt, politikere, pendlerboliger og pressehåndtering. «Huff», sier noen. «Bra», mener andre i pressen.

«Bra», sier også jeg.

Vi må alltid benytte anledningen til å kjøre viktige debatter. Debatter både om hvordan skattesystemet skal utformes og praktiseres og debatt om pressens samfunnsoppdrag.

Stortinget har vedtatt lover som gjelder for alle. For naturalytelser er det plikt til å betale inntektsskatt og arbeidsgiveravgift og det er plikt til å foreta forskuddstrekk og skattetrekk, såframt ikke vilkårene for skattefritak er oppfylt.

Politikernes pendlerbolig har avdekket at både Storting, Statsministerens kontor og en rekke politikere har misforstått eller overtrådt reglene om pendlerboliger. For vanlige folk er selv den økonomiske verdien av noen få flybonuspoeng skattepliktig og det er innført sinnrikt og detaljerte regler for rapportering og beskatning av enhver økonomisk fordel. I kjølevannet av pendlerbolig-saken, bør man se på om ordningen for politikere har vært for gunstige. Dette arbeidet er i full gang. Samtidig bør man gripe anledningen til å se om ordningen for «vanlig folk» er for rigide. En gyllen middelvei er best for alle.

Stortinget har vedtatt strenge sanksjoner for brudd på skattelovgivningen. Stortinget og mange politikere har nå selv følt på kroppen, hvordan det er å kunne gjøre feil. I pendlerboligsakene er det pressen som har gjennomgått hver lille regning med lupe. For andre skattytere, vil det være skatteetaten som går dem etter i sømmene.

Les også: Dette er E24s nye spaltister

De siste årene har skatteetaten i økende grad fått sanksjonsmuligheter og kontrollhjemler som er mye videre enn andre organers kontrollhjemler, samtidig er de straffeprosessuelle rettsikkerhetsgarantiene færre. Hvorfor tillater man en slik sektorvis uthuling av rettssikkerheten? Etter mitt syn må rettssikkerheten for den enkelte, være seg «vanlig folk», milliardærer eller politikere, alltid ivaretas. Det må også gjelder et proporsjonalitetsprinsipp.

Skatteetaten har ikke ressurser til å gå inn i alle saker. Pressen har også en viktig funksjon. Pressen skal være fri og uavhengig. Det er viktig at den gjør gravejobber, slik pendlersakene har vist.

Samtidig må man ikke glemme dem som blir gjenstand for det forsterkede søkelyset. Når pressen løper i flokk, kan det bli stygt. Veldig stygt. Og helt umenneskelig for den det gjelder. Tønne-saken var det verste eksempelet. Men det er også en rekke andre tilfeller – alt fra saker om ansettelse av barneombud eller oljefondsjef til me too-saker – hvor pressen bør være sitt ansvar bevisst og vise varsomhet.

Sett denne? Ursula - og kanskje jeg

En slik aktsomhetsplikt for pressen må også gjelde i pendlerbolig-sakene. Tajik måtte gå både som minister og nestleder etter uker med massivt pressetrykk hvor det ble stilt en rekke spørsmål til henne om forhold som ligger mer enn 10 år tilbake i tid. Spørsmål som det ikke ble gitt noe fullgode svar på. Disse forholdene er nå belyst i revisorrapporten. Revisorrapporten konkluderer med skatteplikt for to forhold: skatt på pendlerbolig og skatt på utleieinntekt. Samtidig viser revisorrapporten at beløpene som skulle ha vært betalt i skatt samlet utgjør 64.739 kroner. Av dette knyttet 49.619 kroner seg til skatt for fordel av fri bolig, og 15.120 til skatt på utleieinntekt. Den frivillige innbetalingen på 200.000 kroner overstiger dette.

Når det foreligger en revisorrapport, som besvarer flere av de spørsmål som pressen tidligere stilte og også tallfester størrelsene, burde det egentlig være en selvfølge at rapporten ble omtalt i pressen.

Pressen har en viktig rolle. Den skal være uavhengig og uredd. Slik den har vært i pendlerboligsakene. Men den må også belyse alle sider av en sak og følge vær varsom-plakaten. Med makt kommer ansvar. Derfor bør vi alltid ta debatten.

Endring 4.6 klokken 13.37. En presisering av setningen om revisorrapporten og beskatning.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. E24Spaltist
 2. Stortinget
 3. Hadia Tajik
 4. Debatt
 5. skatt

Flere artikler

 1. Finanskomiteen mener reglene for exit-skatt bør endres

 2. Støre om Enoksen: Ville ikke blitt statsråd hvis forholdet ble opplyst om

 3. Universitetene må reddes fra seg selv. Her er hvordan

 4. Ursula, - og kanskje jeg.

 5. Hvorfor må Oljefondet ta stilling til grisers velferd?