Partiene uenige om barnetrygden: Barnefattigdommen har økt med 50 prosent

Barnefattigdommen i Norge har økt voldsomt, men det er få parti som er enige om hva som må gjøres med barnetrygden.

Hvert tiende barn vokser i dag opp i fattigdom i Norge. For 20 år siden var det kun 3,3 prosent. Dette er et illustrasjonsbilde.
Publisert:

Det er 50 prosent flere fattige barn i Norge i dag enn for åtte år siden, ifølge tall fra SSB.

Siden 2001 har antall barn som vokser opp i fattigdom gått fra 3 prosent til over 11 prosent, viser samme statistikk.

USA innfører nå barnetrygd for første gang. Tiltaket utgjør den største utvidelsen av velferdsstaten i USA i nyere tid, og har potensial til å løfte fem millioner barn ut av fattigdom, ifølge Washington Post.

Nå kan barnetrygden bli stridssak i valget til høsten også i Norge. Spesielt siden svært få parti på Stortinget faktisk er enig om hva som må gjøres med den.

– Barnetrygd er en overføring til familier med barn fra alle andre, sier Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret, en uavhengig stiftelse for samfunnsøkonomisk forskning som er opprettet av Universitetet i Oslo.

– Hvorfor ønsker man en sånn fordeling?

– Én årsak kan være hensyn til barna selv, en annen kan være som kompensasjon for ekstra kostnader og jobben man gjør som forelder, og det kan også være fordi man ønsker å stimulere til flere fødsler, sier Markussen, som også var utvalgsmedlem i utredningen Offentlig støtte til barnefamiliene.

Uansett grunn peker Frisch-forskeren på to positive konsekvenser av barnetrygd.

– Mye forskning viser at tidlig innsats hos barna har en vesentlig større effekt enn reparasjonstiltak senere i livet. Barnetrygd er også en omfordelingsmekanisme fra folk med god råd til folk med dårlig råd, så det kan tenkes at den øker konsumet, sier Markussen.

Isolert sett vil økt konsum føre til større økonomisk vekst.

Sto uendret i 22 år

På Stortinget er det stort sprik blant hva partiene faktisk vil gjøre med barnetrygden.

Fra 1996 til 2018 sto barnetrygden i ro. De siste to årene har regjeringen økt satsene.

– Vi har en rekke ganger økt barnetrygden, sier Tore Storehaug, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti.

Barnetrygden gikk sist fra 970 kroner til 1054 kroner, pluss 300 kroner ekstra til barn som er 0–6 år.

– Nå går vi til valg på å løfte barnetrygden til 2000 kroner per måned for barn mellom 0–6 år og til 1500 kroner for de som er 7–18 år, sier Storehaug.

Vil doble barnetrygden

På grunn av inflasjonen taper barnetrygden seg hvert år. Det får Sosialistisk Venstreparti til å ville ta igjen det tapte. De vil øke barnetrygden til 1649 kroner, akkurat det beløpet barnetrygden hadde vært i dag om de 970 kronene i 1996 hadde fulgt inflasjonen fram til i dag.

KrF og SV får selskap av Rødt, som vil doble den ordinære barnetrygden til 2108 kroner.

Venstre vil også øke beløpet og skattlegge det, men har ikke blitt enig innad i partiet om hvor mye.

Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil ikke øke beløpet, men knytte det til prisveksten, slik at beløpet ikke blir mindre verdt over tid.

Arbeiderpartiet og Høyre vil derimot holde barnetrygden på stedet hvil. Når beløpet er det samme i kroner og øre, mens prisene vokser, betyr det i praksis at hva man får kjøpt for beløpet krymper.

Henrik Asheim, Forsknings- og høyere utdanningsminister og nestleder av programkomiteen i Høyre

Barnefattigdommen økte med 50 prosent under Høyre

– Vi vil heller bruke penger på å utvide ordningene med gratis kjernetid, billigere SFO/AKS for de med dårlig råd og å gjøre barnehagene gratis for familier med tredje eller flere barn som går i barnehage samtidig, sier Henrik Asheim, Forsknings- og høyere utdanningsminister og nestleder av programkomiteen i Høyre.

Det tror han vil hjelpe de som trenger det mest.

– Jeg tror barnetrygden betyr ganske mye for noen, rett og slett fordi en tusenlapp i måneden hjelper på budsjettet. Men det er bedre at flere med lav inntekt slipper deler av barnehageregningen enn at alle får litt mer i barnetrygd, sier Asheim.

Høyre har i regjering likevel gått med på å øke barnetrygden de siste par årene.

– KrF handlet inn et ganske stort løft, i hvert fall for de yngste under sju år. Vi hadde nok ikke gjort det i den grad det er gjort på egen hånd, sier Asheim.

Asheim anerkjenner samtidig at barnefattigdommen har gått opp med 50 prosent mens Høyre har sittet i regjering.

– Vi har prioritert moderasjonsordninger, som billigere barnehage for de som trenger det, og det regnes ikke inn i statistikken, sier Asheim.

Kari Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Familie- og kulturkomiteen

Vil fokusere på andre tiltak

– Vi vil ikke øke barnetrygden. Vi vil bruke penger på barn og unge, men vi vil heller innføre gratis SFO for første klasse, flere barnehageplasser, kutte barnehageprisen med 2805 kroner per barn i året, et skolemåltid om dagen for alle. Slike tiltak til utjevne forskjellene, sier Kari Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Familie- og kulturkomiteen.

Forrige gang Arbeiderpartiet satt i regjering steg barnefattigdommen med 25 prosent.

– Det var en mindre økning enn det har vært under denne regjeringen. Nå øker forskjellene og barnefattigdommen dramatisk, sier Henriksen.

Andel barn som vokste opp i fattigdom stabiliserte seg likevel i noen år under Arbeiderparti-regjeringen og gikk også ned ett av årene. Det var rett etter finanskrisen i 2009.

– I stedet for å gi skattekutt til de aller rikeste, så ga vi det til tiltak som holdt folk i jobben. Vi ga ikke støtte som ble brukt til utenlandske eiere som Louis Vuitton, sier Henriksen, som et stikk til regjeringens kompensasjonsordning under corona.

Les også

USA deler i dag ut barnetrygd for første gang

Les også

Tajik etter Louis Vuitton-utbytte: – Jeg vil gjerne vite hva Sanner tenker nå

Publisert:
Gå til e24.no