Norges økonomi vokser videre

Norges fastlandsøkonomi vokste med 1,8 prosent fra april til mai, viser tall fra SSB. Dette er andre måned på rad med vekst. Særlig varehandelen har fått en oppsving.

Veksten i mai er noe sterkere enn Bloombergs konsensusestimat.
Publisert:

På forhånd var det ventet en månedsvekst på én prosent, ifølge konsensusestimater innhentet av Bloomberg. DNB Markets estimerte på forhånd en økning i BNP på 1,6 prosent for mai.

I forhåndsomtalen skrev Bloomberg at regjeringens gjenåpningsplan og et hopp i detaljomsetningen tilsier en økning av den økonomiske aktiviteten i mai, og videre i årets andre kvartal. I første kvartal alene var fallet på én prosent.

Den økonomiske utviklingen måles etter brutto nasjonalprodukt (BNP). På grunn av den store oljeproduksjonen i Norge bruker man såkalt fastlands-BNP for å beregne utviklingen. Dette tallet tar med produksjonen fra alle næringer i Norge, utenom oljeutvinning og utenriks sjøfart.

Vekst i tjenesteproduksjon

SSB bemerker at den økonomiske veksten bærer preg av at deler av samfunnet åpner opp.

Statistikkbyrået skriver videre at varehandelen var den viktigste årsaken til BNP-veksten med oppgang i flere bransjer, blant annet klesforretninger. Også overnattings- og serveringstjenester, kultur, underholdning og andre deler av tjenesteytende sektor viser god vekst, men alle kommer fra et lavt aktivitetsnivå, bemerkes det.

Samlet steg tjenestekonsumet 3,7 prosent, den sterkeste veksten siden juni i fjor. Det er særlig opphevingen av det nasjonale skjenkeforbudet og gjenåpningen av serveringssteder i Oslo som skal ha gitt sterk vekst i serveringskonsumet.

Det bemerkes at tjenestekonsumet fremdeles er 12 prosent lavere enn før coronapandemien.

Les også

I høst kan krisestøtten avvikles: – Vi har bestått stresstesten

Markant konsumvekst

Konsumet til husholdningene vokste med 4,7 prosent i mai, fremkommer det av rapporten. Også her fremhever SSB den gradvise gjenåpningen som en sterkt bidragsytende faktor. Foregående måned økte også varekonsumet med 4,9 prosent, også det er den høyeste veksten siden juni i fjor. Her var det særlig sterk vekst i konsumet av klær og sko, møbler og diverse husholdningsutstyr, fremgår det.

Videre står det at handelen i Norge er påvirket av nedgang i grensehandelen og mindre reising, og at nordmenns handlemønster har vært gjennom store endringer under pandemien. Dette har ført til store utslag i tallene og omsetningsvolumet i detaljhandelen er langt over nivåene før pandemien, fremgår det.

Pandemien og tilhørende restriksjoner har bidratt til at nordmenn har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum, skriver SSB.

Les også

SSB venter knallsterk opptur: Frykter ikke inflasjonsspøkelset

Publisert:
Gå til e24.no