Olsen venter fortsatt oljenedtur frem til 2023

Norges Bank venter fortsatt nedtur i olje- og gassinvesteringene frem til 2023. Men investeringsfallet neste år dempes til seks prosent, mens banken i september ventet et langt kraftigere fall.

Sentralbanksjef Øystein Olsen.
Publisert:

Det viser anslagene i Norges Banks pengepolitiske rapport. Den legges frem samtidig med beskjeden om at banken holder renten uendret på null prosent.

«Investeringene i petroleumsvirksomheten ser ut til å falle mer i år enn tidligere ventet, men de anslåtte investeringene i 2021 til 2023 er høyere enn i forrige rapport», skriver Norges Bank.

Norges Bank tror nå på seks prosent nedgang i oljeinvesteringene i inneværende år, mens den i september la til grunn en nedtur på tre prosent.

Neste år tror banken at investeringene vil falle med seks prosent, mens fallet fortsetter med fire prosent i 2022.

I 2023 tror banken at det snur, og at investeringene stiger med ti prosent.

Dette skyldes blant annet kommende utbygginger som Noaka og Wisting, hvor operatørene er ventet å levere utbyggingsplaner innen utgangen av 2022.

I september ventet banken at investeringene skulle falle med 12 prosent i 2021 og to prosent i 2022, før en oppgang på åtte prosent i 2023.

Slik venter Norges Bank at investeringene i olje og gass på norsk sokkel vil utvikle seg i de kommende årene.

Påvirkes av krisepakken

Krisepakken med skatteutsettelser har påvirket oljebransjen, påpeker banken. For å bli omfattet av pakken må selskapene levere utbyggingsplaner senest før utgangen av 2022.

«De nærmeste årene venter vi at ferdigstilling av flere store utbygginger vil gi ytterligere fall i investeringene, men i 2023 ligger det an til en markert oppgang», skriver Norges Bank.

«Det må sees i sammenheng med at de midlertidige skattelettelsene for oljenæringen gjelder for alle nye utbygginger hvor plan for utbygging og drift (PUD) er levert innen utgangen av 2022», skriver banken.

Bransjens anslag

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass la onsdag frem sine anslag for bransjens investeringer i olje og gass fremover.

Norsk olje og gass venter nesten like høye investeringer i 2021 som i år, og peker på at Stortingets krisepakke med skatteutsettelser har fått stor effekt.

Bransjeorganisasjonen anslår at oljebransjen vil bruke 178 milliarder kroner neste år, fra et antatt nivå på 186 milliarder kroner i år. Deretter venter de stabile investeringer på over 160 milliarder kroner i flere år fremover.

Les også

Ferske tall: – Mange arbeidsplasser reddet i oljebransjen

Publisert: