Regjeringen endrer oljeskattereglene

Regjeringen ønsker å endre oljeskattereglene, og anslår at statens inntekter med dette kan øke med 2 milliarder i 2023. Offshore Norge kaller kaller forslaget uryddig og krevende.

SKATT: Regjeringen ønsker å endre oljeskattereglene som ble innført i forbindelse med pandemien.
Publisert:

Regjeringen foreslår en endring av de midlertidige skattereglene for petroleumssektoren, i statsbudsjettet for 2023.

Forslaget innebærer at friinntektssatsen reduseres med 5,3 prosentpoeng.

Årsaken til forslaget er den betydelige økningen i olje- og gassprisene, siden innføring av de midlertidige skattereglene for petroleumssektoren i forbindelse med pandemien og oljeprisfallet i 2020.

Nå foreslår regjeringen å innføre nye regler, som skal gjelde for oljenæringens prosjekter som blir godkjent frem til utgangen av 2023.

Stortinget vedtok i 2020 midlertidige endringer i petroleumsskatteloven, for å sørge for at oljeselskapene kunne gjennomføre planlagte investeringer.

– Regjeringen foreslår å redusere friintekten til 12,4 prosent. Det gjør at investeringssubsidien som ligger i det midlertidige systemet blir betydelig mindre. Denne endringen går i retning av et nøytralt system, det betyr at skatten i seg selv vil påvirke investeringene selskapene gjør mindre nå enn før. Det er gode faglige argumenter for å gjøre dette nå, sier Katinka Holtsmark, postdoktor ved Økonomisk institutt, UiO.

Les på E24+

Statsbudsjettet 2023: Tidenes best varslede skuffelse

To milliarder i økte inntekter

– Mange av investeringsprosjektene som omfattes av reglene, har blitt modnet frem etter at de midlertidige reglene ble vedtatt. Hensynet til nøytrale skatteregler må derfor veies opp mot hensynet til forutsigbarhet. Alle lønnsomme investeringer før særskatt vil forbli lønnsomme etter skatt også med regjeringens forslag, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

Ved å endre skattereglene, anslår regjeringen at inntektene for 2023 vil øke med to milliarder kroner.

– Regjeringen mener forslaget utgjør et rimelig balansepunkt. Vi anerkjenner at investeringsbeslutninger er tatt med utgangspunkt i de midlertidige reglene, samtidig som vi tilpasser reglene til at lønnsomhetsbildet nå, er et helt annet enn da reglene ble innført, sier finansministeren i pressemeldingen.

De ekstra inntektene vil bli overført til Oljefondet og øker derfor ikke handlingsrommet i 2023-budsjettet.

Uryddig og krevende

Offshore Norge reagerer på forslaget og mener det er uryddig og krevende fra regjeringen at dette kommer drøye to måneder før fristen for å levere inn prosjektplaner.

– Senest i juni slo Stortinget fast at de midlertidige endringene skulle ligge fast.
Regjeringens forslag skaper usikkerhet for både prosjektframdrift og underleverandører. Olje
og gassnæringen har langsiktige perspektiver og trenger forutsigbarhet, skriver Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge, i en pressemelding.

Offshore Norge mener de midlertidige endringene har fungert etter hensikten og at aktiviteten ble opprettholdt gjennom 2020.

Ny oljeskatt

I juni i år gikk et flertall på Stortinget inn for å endre kontantstrømskatt for petroleumsnæringen.

En kontantstrømskatt innebærer at det er selskapets kontantoverskudd i hver periode som skattlegges, og at investeringsutgifter umiddelbart kan skrives av på skatten.

De nye skattereglene kommer på toppen av den midlertidige oljeskattepakken, som ble vedtatt under pandemien og gir utsatt skatt for oljeselskapene, samt et skattekutt på om lag ti milliarder kroner, skrev NTB da.

Les på E24+

Økonomer skråsikre i forkant av statsbudsjettet: – «Nobrainer» at denne skatten øker

Publisert:
Gå til e24.no