OLJEFONDETS ÅRSRAPPORT: Oljefondet tapte 633 milliarder i 2008

Yngve Slyngstad og resten av Oljefondet tapte over 70 milliarder mer enn markedene i fjor.

GÅR RETT VEI: Oljefondets sjef Yngve Slyngstad har snudd den negative trenden, og kan rapportere om gode tall i april og mai.
Publisert:

Oljefondet tapte totalt 633 milliarder kroner i fjor. Det går frem at årsrapporten, som blir lagt frem onsdag formiddag.

Av dette er 35 milliarder kroner tap på såkalt aktiv forvaltning i fjerde kvartal – veddemål som fondet forvaltere har gjort på egen hånd.

- Krisen har rammet oljefondet hardt i de internasjonale markedene, sier sentralbaksjef Svein Gjedrem på pressekonferansen som startet klokken 10.00.

- Realavkastningen er bare en prosent i gjennomsnitt siden fondet ble etablert. Ambisjonen har vært fire prosent, medgir sentralbanksjefen.

For hele 2008 var den såkalte mindreavkastningen på 3,4 prosent. Det innebærer at tapene var over 70 milliarder kroner mer, enn hvis fondet hadde fulgt indeksene til Finansdepartementet slavisk.

- Vi tar lærdom av de svake resultatene og har foretatt viktige endringer i gjennomføringen av investeringsstrategien, sier Yngve Slyngstad, toppsjef i Oljefondet.

Stort fond

Ved utløpet av 2008 var fondet totalt på 2275 milliarder kroner. Dette er en økning på om lag 150 milliarder kroner gjennom fjoråret. Til sammen ble fondet tilført nesten 400 milliarder kroner i fjor.

Den norske kronen var svært svak ved nyttår. Dermed blåses verdien av fondet opp, målt i norske kroner. Til sammen bidro kronesvekkelsen med å øke fondets verdi med 500 milliarder kroner i fjor, opplyser fondet.

Ved årsskiftet var 49,6 prosent av fondet plassert i aksjer, 50,4 prosent i obligasjoner.

Renteproblemer

De store tapene i fjor skyldes først og fremst at kursene på både aksjer og obligasjoner falt kraftig, særlig i tredje og fjerde kvartal.

I fjerde kvartal tapte fondet 21 prosent av aksjeinvesteringene.

Men det er på rentesiden fondet har gjort det spesielt dårlig i fjor, særlig målt i forhold til referanseindeksen.

- Mindreavkastningen i fjerde kvartal skyldes i sin helhet renteporteføljen. Bare 0,3 prosentpoeng av mindreavkastningen er realisert, sier Slyngstad på presekonferansen.

Han har dermed stor tro på at mye av dette vil komme tilbake, men varslet i pressemeldingen likevel opprydning.

- Vi har redusert den absolutte størrelsen på posisjonene, særlig på rentesiden, i den grad det har vært mulig. I tillegg har vi endret mandatstrukturen betydelg, særlig på den eksterne renteforvaltningen, skrev han.

2009 starter ille

Ifølge beregninger av Aftenposten fortsetter tapene i år. I løpet av januar og februar tapte fondet om lag 250 milliarder kroner.

Til forsiden

Publisert: