NYE PROGNOSER FRA SSB: - Kristin når målet fire år før tiden

SSB tror finanspolitikken er tilbake på handlingsregelen allerede i 2012 – fire år før Finansdepartementets prognose.

OPTIMIST: Forsker Torbjørn Eika tror Oljefondet vil vokse raskt i årene fremover.
  • Øystein Sjølie
Publisert:

Da finansminister Kristin Halvorsen presenterte Revidert nasjonalbudsjett i mai, varslet hun vedvarende brudd på Handlingsregelen i mange år fremover. Eller mer presist: Uten innstramming på statsbudsjettet, anslo hun at budsjettpolitikken ville bruke mer enn 4 prosent av Statens pensjonsfond - Utland eller Oljefondet hvert år, helt frem til 2016.

Nå tror Statistisk sentralbyrå (SSB) at statsbudsjettet kommer i balanse tidligere.

- Vårt anslag er at statsbudsjettet følger handlingsregelen allerede i 2012, sier forsker Torbjørn Eika i SSB.

Mer optimistisk

SSB regner med en klart bedre utvikling i fondet enn det Finansdepartementet gjør.

- En antatt klar økning av husholdningenes konsum framover vil øke avgiftsinntektene. Det bidrar til å øke avsetningene til fondet framover. Vi har en forutsetning om 10 prosent avkastning de neste årene. Avkastningen er ofte god etter markerte nedgangstider, sier Eika.

Denne avkastningsforutsetningen gjelder i internasjonal valuta, og dempes noe av en forventet kronestyrking.

I departementets prognose er avkastningen på 6,5 prosent årlig, inkludert inflasjon.

Etter at Finansdepartementet presenterte sine anslag, har fondet publisert tall for andre kvartal. Dette kvartalet var det beste i fondets historie, med en avkastning på nesten 13 prosent.

Ved utgangen av juli var fondet 50 milliarder kroner høyere enn departementet trodde fondet skal være ved utgangen av året.

Siden januar 1998 har årlig avkastning på fondet vært 3,4 prosent. De svært dårlige resultatene i fjor, påvirker tallet mye. Ved utgangen av 2007 var gjennomsnittlig årlig avkastning på drøyt 6 prosent.

Strammere politikk

SSB venter også at finanspolitikken i 2011 og 2012 ikke lenger er ekspansiv. Bedre tider demper behovet for å stimulere økonomien over statsbudsjettet.

Les også:

  • Derfor kan alt gå mye verre
  • Spår ny kjøpefest
Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Regjeringen øker oljefondets aksjeandel fra 62,5 til 70 prosent

  2. Dette er handlingsregelen

  3. Olsen har spådd dårligere år for Oljefondet siden 2012. Det har gått motsatt vei.

  4. Tror ikke Oljefondets avkastning vil dekke politikernes oljepengebruk

  5. Snart har vi 4.000 oljemilliarder på bok