SSB tror norsk lavkonjunktur vil vare i flere år: – Det er bråstopp

SSB kaller utviklingen en «bråstopp for økonomien» som mangler sidestykke, og understreker at det er stor usikkerhet rundt videre utvikling.

FERSKE SPÅDOMMER: SSB-forsker Thomas von Brasch er nå klar med nye prognoser for økonomien.
Publisert:

– Norsk økonomi påvirkes av coronakrisen på tre fronter: Norske myndigheters nedstengning, lignende tiltak i utlandet og oljeprisfall. Hver for seg er de nok til å gi opphav til en krise, og nå er de i spill samtidig. Det gjør at krisen blir dyp og langvarig, sier SSB-forsker Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå (SSB) til E24.

Fredag publiserte SSB ferske prognoser for økonomien.

Byrået legger til grunn at de mest inngripende smittevernstiltakene gradvis slippes opp gjennom andre kvartal, men at enkelte tiltak videreføres.

«Selv om tiltakene slippes gradvis opp, vil ettervirkningene av dem og nedgangen i internasjonal økonomi trolig medføre at norsk økonomi forblir i en lavkonjunktur nesten hele prognoseperioden, som strekker seg til 2023».

Les også

Les om BNP for første kvartal her: Nedtur uten sidestykke for norsk økonomi

Bråstopp

– Norsk økonomi har gått på en bråstopp og det finnes ingen historiske paralleller til det som nå skjer, sier SSBs von Brasch.

Han understreker at det er stor usikkerhet rundt videre utvikling.

I løpet av mars alene har fastlandsøkonomien falt med 14 prosent. Det gir et fall for kvartalet på 1,9 prosent, som er den svakeste starten på et år noensinne.

For 2020 venter SSB nå et fall i fastlands-BNP på 5,5 prosent, fra en vekst på 2,3 prosent i fjor. Til sammenligning var det et fall på 1,8 prosent i finanskriseåret 2009. Neste år spås det en oppgang på 4,7 prosent.

SSB regner med at «en meget ekspansiv finanspolitikk, lavere renter, rekordsvak kronekurs og fallende reallønn bidrar til å dempe utslagene i arbeidsmarkedet».

Lønnsveksten vil trolig falle til 2,0 prosent i år fra 3,5 prosent i fjor, og videre til 1,6 prosent i 2021.

Rekordlave renter og boligprisfall

Norges Bank kuttet renten fra 1,50 prosent til 0,25 prosent i løpet av mars måned, etter hvert som effekten av coronaviruset ble tydeligere.

SSB tror renten holdes på dette nivået ut 2021, for deretter å økes gradvis, men ikke mer enn at den i 2023 ventes å være på rundt 0,75 prosent.

«Selv om boliglånsrentene nå er rekordlave, vil utsikter til beskjeden inntektsvekst og generell usikkerhet om den økonomiske utviklingen fremover trolig føre til fortsatt fallende boligpriser gjennom store deler av 2020, før de deretter tar seg langsomt opp igjen», skriver SSB.

For 2020 lyder boligprisprognosen på minus 2,0 prosent, med et ytterligere fall på 0,5 prosent året etter.

Dramatisk økning i arbeidsledigheten

Det har vært en eksplosiv økning i antallet arbeidsledige siden midten av mars på grunn av permitteringer. NAVs tall viser nå nær 300.000 ledige, opp fra rundt 65.000 i starten av mars. Det gir en ledighetsrate på 10,2 prosent.

I arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) til SSB regnes heltidspermitterte som sysselsatte inntil permitteringen har vart i tre måneder. Dermed vil AKU-ledigheten være betydelig lavere enn NAV-statistikken de neste månedene.

SSB beregner at AKU-ledigheten vil stige til rundt seks prosent som årsgjennomsnitt i 2020 og deretter reduseres noe fram mot 2023.

«Vi må tilbake til bankkrisen på begynnelsen av 1990-tallet for å finne et like høyt og vedvarende nivå på arbeidsledigheten målt i AKU.»

Prognosene skulle opprinnelig kommet 12. mars, samme dag som regjeringen innførte strenge smitteverntiltak og nærmest stengte ned samfunnet.

Kombinert med internasjonale tiltak, hadde verdensbildet da blitt totalt forandret på få dager, og det ble umulig for SSB å spå utviklingen.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets sier alle prognoser nå er ekstremt usikre.

– Ekstremt usikre

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets understreker at alle økonomiske prognoser nå er ekstremt usikre.

– Jeg vet ikke om det kan betraktes som prognoser en gang. Det blir et scenario på et vis. Dette er et mulig scenario fremover, fordi hverken SSB eller IMF eller vi eller noen vet hvordan dette kommer til å spille seg ut, sier han.

– Det blir litt å tippe, på hvor fort smitteverntiltak oppheves. Hva som skjer når de gjør det, om folk begynner å oppføre seg mer som de gjorde før, eller å være mer tilbakeholdne. Vi vet veldig lite. Vi vet heller ikke noe særlig om når livet er tilbake til mer normalt.

Les også

Les også: Vanskelig å få oversikt? Her er de økonomiske krisetiltakene

Her finner du E24s coronaspesial
Publisert: