Lysbakken ut mot «feige» politikere – krever boligskatt

Norske politikere lider av kollektiv handlingslammelse, tordner SV-leder Audun Lysbakken. Han mener tiden er overmoden for nasjonal boligskatt.

RASER: SV-leder Audun Lysbakken mener boligmarkedet i Norge bidrar til å skape og forsterke sosial ulikhet.
Publisert: Publisert:

– De andre partiene er feige. SV er det eneste partiet som tør å foreslå noe som nesten samtlige norske økonomer anbefaler. Det norske skattesystemet er rigget for spekulasjon og vill prisvekst, sier Lysbakken til NTB.

I en tale til partiets landsstyre i Oslo fredag slo han fast at boligmarkedet mer enn noe annet bidrar til å skape og forsterke sosial ulikhet i Norge. Lysbakken frykter økonomisk krise dersom ingenting gjøres.

– Vi er nær gjeldstoppen i Europa. Det er ikke et behagelig sted å være. De store taperne i dag er ungdom og lavtlønte som enten ikke kommer inn på boligmarkedet eller som påtar seg en stadig større gjeldsbyrde, sier SV-lederen.

Boligskatt

Han ønsker seg en nasjonal eiendomsskatt, som skal kombineres med lavere skatt på arbeid.

– I tillegg skal det være fradrag og unntak som sikrer at vi ikke rammer dem med svak økonomi. Men vi har ingen prestisje knyttet til valg av modell. Et annet alternativ er en gradvis og langsom nedtrapping av rentefradraget, sier Lysbakken.

Torsdag kom Finanstilsynet med en rekke anbefalinger til hvordan bankenes utlånspraksis kan strammes inn. Lysbakken er enig i diagnosen, men advarer mot resepten.

– Å heve kravene til egenkapital vil høyne terskelen for å komme inn på boligmarkedet, sier han.

– Tør ikke

Les også

Lysbakken avviser faneflukt i SV

Finansminister Siv Jensen (Frp) vil først etter en seks ukers høringsrunde ta stilling til Finanstilsynets anbefalinger. Men situasjonen i boligmarkedet vil få bred omtale i statsbudsjettet, fastslo hun torsdag.

– Siv Jensen kommer nok til å avvise Finanstilsynet sine forslag. Hun avviser i grunnen alle forslag. Det er uansvarlig, sier Lysbakken.

NHOs respons på Finanstilsynets anbefalinger går langt på vei langs samme linjer SVs.

– Den gunstige verdsettelsen av bolig i formuesskatten bidrar til at folk heller sparer i stadig dyrere boliger og hytter, enn å investere i ny verdiskaping og nye arbeidsplasser, sier NHOs næringspolitiske direktør Ingebjørg Hartho.

Venstre-debatt

Les også

SV under sperregrensen på ny måling

Politisk er ikke SV helt alene om å snuse på boligskatt. I Venstres programutkast åpner partiet for å innføre samme skatt på primærboliger som andre kapitalobjekter er underlagt i dag.

Men partiets nestleder Terje Breivik er selv motstander av forslaget, som er et av to likestilte alternativer til endringer i formuesskatten.

– Jeg tror tidspunktet er svært uheldig for å innføre dette nå. Mange av dem som nettopp har kommet inn på boligmarkedet, har boliglån som er helt på kanten av hva de kan håndtere. Hvis de da risikerer skatt på toppen, kan det bli skummelt, framholder han.

Publisert: