EU kan få større makt over norske banker

Norge og EU har kommet fram til en ordning som innebærer at norske banker må tåle å bli styrt fra Brussel, mot at de også i fremtiden får tilgang til EUs indre marked, melder Aftenposten.

MOT BANKLØSNING: Finansminister Siv Jensen (Frp) deltar tirsdag på det årlige ECOFIN-møtet i Luxembourg.
Publisert:

EU og den norske regjeringen har dermed løst floken om hvordan Norge skal bli omfattet av EUs nye regler for tilsyn med finansielle tjenester.

At også norsk finanssektor blir underlagt EUs nye og strengere reguleringer, har vært en betingelse for at norske banker og andre finansselskaper fortsatt skal beholde adgangen til det indre marked.

– Dette er en gledens dag for norsk finansnæring, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til NTB.

– Vi har blitt enige om en avtale som sikrer norske finansinstitusjoner adgang til det indre marked. Det er viktig for alt fra de minste sparebanker til store banker og børsen, og det aller viktigste for konkurransen, sier hun.

Langdryg prosess

Partene har siden 2011 prøvd å finne ut hvordan Norge skal delta i tre finanstilsyn i EU uten at det krasjer med Grunnlovens bestemmelser om nasjonal suverenitet.

Regjeringen ser saken som så inngripende i norsk suverenitet at Stortinget må stemme over forslaget i henhold til Grunnlovens paragraf 115 om overføring av myndighet til internasjonale organer. Det er første gang siden 1992 at dette skjer.

Den nye avtalen ble kunngjort etter et møte mellom Siv Jensen og EU-kommissær Michel Barnier tirsdag.

Analytikere ser i utgangspunktet ikke at avtalen får noen store konkrete konsekvenser for reguleringen av den norske finanssektoren.

Blant annet er ikke overvåking av kredittvurderingsbyråer noe tema, fordi Norge i dag ikke har slike selskaper. EUs regler for krisehåndtering er dessuten i samsvar med norske myndigheters preferanser.

Frykt for utflagging

Finansministeren sier Norge hadde risikert utflagginger om ikke avtalen hadde kommet på plass, en bekymring finansnæringen deler.

Uten en norsk tilpasning til EUs regelverk, ville det blitt et press på å flytte virksomhet ut av Norge for å få tilgang til markedet, mener Finans Norges administrerende direktør Idar Kreutzer.

Han er svært godt fornøyd med at regjeringen nå har fått på plass en avtale, fordi det sikrer norske selskaper adgang til EUs indre marked.

– At man samtidig har funnet en løsning som ikke gjør inngrep i norsk suverenitet har vært viktig, og det er all grunn til å gi honnør til Finansdepartementet og EU for å ha kommet fram til en god løsning på denne utfordringen, sier Kreutzer.

Til Stortinget

Løsningen vil bli innarbeidet i EØS-avtalen, og den er avhengig av Stortingets godkjennelse.

Det kreves tre firedels flertall for at Stortinget skal gå med på å gi fra seg suverenitet. Nei-partiene SV og Sp har i dag bare 18 mandater på Stortinget, noe som ikke er nok til å stanse avtalen.

Finansministeren beskriver løsningen som en «speilet struktur» som ligger innenfor Grunnlovens begrensninger. Jensen understreker viktigheten av at Norge får delta i EUs tre finanstilsynsmyndigheter, dog uten stemmerett.

– Det er viktig fordi det gir oss muligheten til å komme tidlig inn med våre synspunkter på reguleringer som påvirker Norge. Vi har hatt den avtalen til nå, men hadde risikert å miste den hvis vi ikke var blitt enige, sier hun.

Publisert: