Olsen: – Hakket mer bekymret

Sentralbanksjefen er hakket mer bekymret for boligmarkedet, og ønsker velkommen strengere lovgivning.

MER BEKYMRET: Sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank uttrykker større bekymring for boligmarkedet enn i tidligere pengepolitiske rapporter. Myndighetene har tatt flere grep for å motvirke veksten i boligmarkedet.
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Det er ikke ofte sentralbanksjefen er så klar om faren for finansiell ubalanse.

– Vi er hakket mer bekymret fordi gjeldsveksten har tiltatt, og ikke minst at boligprisene fortsetter å stige kraftig, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til E24.

Han mener sentralbanken har hatt hensynet til boligmarkedet med seg hele tiden, men sier at det er tegn til at finansielle ubalanser nå begynner å bygge seg opp.

– Boligprisveksten har fortsatt å stige helt frem til ganske nylig, og er veldig høy på landsbasis, og særskilt høy i sentrale strøk, ikke minst i Oslo, legger han til.

Olsen sier at han ikke ønsker å skremme folk, og at Norges Bank tror boligprisene vil fortsette å øke, men i noe saktere takt.

– Jeg vil ikke dramatisere situasjonen på noen måte, sier Olsen.

– Vi tegner jo et bilde hvor ting går bra. Ganske bra, sier han.

– Økt fare

Sentralbanken holder renten uendret i desember, og avstår fra å kutte blant annet på grunn av høye boligpriser. I sin pengepolitiske rapport går sentralbanken lenger enn tidligere i å advare mot boligprisgaloppen, som har akselerert den siste tiden.

– Den sterke veksten i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt faren for en brå nedgang i etterspørselen fram i tid, skriver Norges Bank i rapporten.

Les også

Norges Bank holder renten uendret

Faren for ubalanser utligner dermed en rekke faktorer som taler for å kutte renten, blant annet at det vil gå lenger tid før aktiviteten i økonomien øker enn tidligere anslått, at forskjellen har økt mellom sentralbankrenten og renten bankene tar for å låne til hverandre, og at kronen er sterkere enn ventet.

– Er mer bekymret

– Grunnen til at rentebanen er lite endret er at Norges Bank er nå enda mer bekymret for finansielle ubalanser og risiko i norsk økonomi. Det bidrar isolert sett å løfte rentebanen med 0,25 prosentpoeng, sier sjeføkonom Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest.

Det er fortsatt større sjanse for et rentekutt enn en renteøkning det neste året, men Norges Bank frykter altså at gjeldsveksten skal fortsette å skyte fart hvis den kutter renten ytterligere nå.

– Faren for oppbygging av finansielle ubalanser og usikkerheten om virkningene av en lavere styringsrente taler nå for å gå varsomt frem i rentesettingen, skriver banken i sin desember-rapport.

MINDRE FART: Sentralbanksjef Øystein Olsen ønsker å redusere veksten i boligmarkedet, og sier at han er hakket mer bekymret enn tidligere, men at han ikke ønsker å dramatisere situasjonen.

Strengere krav

Både sentralbank og regjering er bekymret for utviklingen i boligpriser og gjeld.

Etter råd fra Norges Bank satte regjeringen torsdag opp bankenes kapitalkrav for å gjøre dem mer robust i tilfelle finansiell ubalanse, ved å øke den såkalte «motsykliske kapitalbufferen» til 2 prosent fra 1,5 prosent.

Les også

Ny pengepolitisk rapport: Kraftig nedrevidering i olje-anslag for 2017

Det skjer dagen etter at regjeringen fastsatte en ny boliglånsforskrift som strammer inn bankenes mulighet til å gi lån i Oslos brennhete marked, og setter flere begrensninger på låneopptaket over hele landet.

– De tiltakene, ikke minst de tiltakene vi råder over og rådgir om, er fornuftige og riktige, sier Olsen, som sier tiden vil vise om tiltakene vil dempe prisveksten i boligmarkedet.

– Enda litt høyere kapitaldekning i bankene vil kunne gjøre bankene mer robuste slik at de er forberedt til å tåle den mulige nedgangen som vi er innom. Tiltakene som er kommet rundt boliglånsforskriften vil kunne ha en viss dempende effekt på låneopptak, særlig blant sårbare grupper blant husholdninger, sier han.

– Myndigheter på offensiven

– Det er tydelig at myndighetene er på offensiven hva angår finansiell stabilitet, sier sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank1 Markets.

NY SØYLE: Figuren illustrerer hvilke faktorer som avgjør rentesettingen. Den blå søylen viser finansiell stabilitet og usikkerhet, og er lagt inn av sentralbanken særlig for å understreke bekymringen for boligmarkedet, og for å forklare hvorfor renten ikke blir kuttet mer nå.

Sjeføkonomen poengterer at sentralbanken har introdusert finansiell stabilitet og usikkerhet som en ny søyle i figuren den bruker til å illustrere faktorene som avgjør rentesettingen (se figur).

– I tillegg til denne nye søylen i renteregnskapet, kan vi i samme åndedrag nevne gårsdagens nyhet om 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo samt et gjeldstak på fem ganger inntekt, sier han.

Fortsatt bruker ikke sentralbanken ordet «boble», men understreker at mange husholdninger er sårbare, noe som kan øke sjansen for tap i bankene. Gjelden i husholdningene stiger raskere enn inntektene, boligprisene stiger, og prisene på næringseiendommer har også steget kraftig.

Les også

Øystein Olsen rører ikke renten

Les også

Nedjusterer oljeanslaget kraftig

Les også

Renterådet tror boligprisene hindrer rentekutt

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norges Bank
  2. Øystein Olsen
  3. Bank
  4. Økonomi

Flere artikler

  1. «Ny æra for boligprisveksten» demper Øystein Olsens bekymringer

  2. – Boligprisene begynner å bite

  3. Renterådet: Dette må du gjøre, Olsen

  4. Olsen om lavere boligprisvekst: – Bekymringen fordunster ikke over natten

  5. Renterådet: Dette må du gjøre, Olsen