Økonomer om BNP-tall: – Øker sannsynligheten for renteheving

Bedre vekst enn ventet i norsk økonomi kan gjøre det enklere for Norges Bank å heve renten som planlagt i høst, tror økonomer i Nordea, DNB og Handelsbanken.

STABIL VEKST: Første kvartal 2018 er femte kvartal på rad med vekst mellom 0,6 og 0,7 prosent. Dette bildet er fra sveisearbeider på Nasjonalmuseet.
Publisert: Publisert:

Veksten i fastlandsøkonomien var på 0,6 prosent i første kvartal, ifølge Statistisk sentralbyrå.

På forhånd hadde et snitt av analytikerne ventet en vekst på 0,5 prosent.

– Dette er overraskende bra tall, og det gir et bilde av en norsk økonomi med jevn sterk vekst, sier Erik Bruce, sjefanalytiker i Nordea Markets, til E24.

Nordea Markets hadde ventet en vekst på 0,4 prosent.

– Det var som vi trodde svakere vekst i industrien, en sterk tjenesteindustri og et privat forbruk som knapt vokser, noe vi har sett i detaljhandeltallene, men totalt sett gode tall, sier han.

– Gjør dette noe med Norges Banks planer fremover?

– Sett under ett, er nok dette relativt nøytralt for Norges Banks planer om å heve renten i september, til og med kanskje positivt, spesielt siden sysselsettingen vokser raskere enn Norges Bank ventet, sier Bruce og fortsetter:

TROR PÅ RENTEHEVING: Analytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

– Det er en klart økt sannsynlighet for at de holder på planene om å heve renten.

Oppjusterer tidligere kvartaler

Første kvartal 2018 er femte kvartal på rad med vekst mellom 0,6 og 0,7 prosent.

De nye tallene viser samtidig en oppjustering av kvartalsvis vekst i BNP for Fastlands-Norge på 0,1 prosent i både første og fjerde kvartal i forhold til forrige publisering. Også veksten i BNP Fastlands-Norge i 2017 er oppjustert med 0,1 prosent, fra 1,8 til 1,9 prosent.

Norges Bank har så langt et anslag på 0,7 prosent for veksten i første kvartal, men svakere makrotall kan gjøre at banken vil redusere sine anslag for veksten i norsk økonomi.

Analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets tror imidlertid ikke det ferske BNP-tallet vil påvirke vekstanslagene til Norges Bank noe særlig.

– Vi holder fortsatt fast ved synet om at Norges Bank vil heve renten i september, sier Strøm Fjære.

Nedgang i samlet import

DNB Markets hadde i likhet med Nordea Markets anslått en samlet BNP-vekst på 0,4 prosent.

TROR PÅ RENTEHEVING: Analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

– Vi hadde ventet en litt svakere vekst dette kvartalet, og traff egentlig helt på forbruket, sier Strøm Fjære.

De foreløpige tallene fra SSB viser en nedgang i tjenesteimporten, noe som gjør at samlet import, til tross for at importen av tradisjonelle varer økte 0,6 prosent, falt med 1,3 prosent. Det skjer etter en vekst på over 4 prosent i fjerde kvartal 2017.

DNB ser på fallet i importen som midlertidig, påpeker Strøm Fjære.

– Vi ser på dette som et litt svakere kvartal, men som følge av midlertidige faktorer. Alt i alt viser tallene en stabil vekst i fastlandsøkonomien, sier analytikeren.

Overrasket over lave oljeinvesteringer

Handelsbanken Capital Markets var treffsikre i spådommen på 0,6 prosent.

– Tallene ble akkurat som vi ventet, og det er ingenting i disse tallene isolert sett, som tilsier at Norges Bank fraviker fra planene om å heve renten i september, sier seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken.

– Jeg ble litt overrasket over de lave oljeinvesteringene, men disse tallene ble jo også oppjustert i fjerde kvartal, så flere av disse komponentene bør vurderes over lengre tid.

Les også

Svakere inflasjon enn ventet: – Skaper usikkerhet om renteøkning

Les også

Derfor krangler de om inflasjonsmålet

Les også

Spår vekstbrems

Publisert:

Her kan du lese mer om