Sverige kutter renten

Den svenske styringsrenten blir enda mer negativ og varsler samtidig en ny runde med milliardkjøp av statsobligasjoner. Det gjør svenskekronen billigere.

MINUSRENTE: Sverige kutter renten til minus 0,35 prosent. Sentralbanksjef Stefan Ingves i Riksbanken.
  • John Thomas Aarø
Publisert:

Den svenske sentralbanken, Riksbanken, har besluttet å kutte styringsrenten fra minus 0,25 til 0,35 prosent.

I tillegg opplyser sentralbanken at den vil kjøpe statsobligasjoner for ytterligere 45 milliarder svenske kroner.

– Dette var litt av en overraskelse, sier sjefstrateg Erica Blomgren i Seb til E24.

Seb hadde ikke ventet grep fra Riskbanken torsdag.

Sjefstrateg Erica Blomgren i Seb

Videre åpner Riksbanken for ytterligere rentekutt, og banken skriver at den er rede til å gjøre pengepolitikken enda mer ekspansiv dersom den anser det som nødvendig.

Kronemotivert

Sentralbanken skriver at svenskekronen har styrket seg mer enn ventet og at den fortsetter å være en risiko for prisveksten, også kalt inflasjonen.

En sterkere valuta gjør at man betaler mindre for varer og tjenester som importeres, noe som bidrar til lavere prisvekst.

Riksbanken skriver også at usikkerheten ute har økt, og peker konkret på det usikre utfallet av Hellas-krisen.

Den skriver i tillegg at banken er klar til å intervenere i valutamarkedet dersom prisveksten trues.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets

Riksbanken har et inflasjonsmål på 2 prosent, men prisveksten har i lang tid vært milevis unna målet. Men de pengepolitiske grepene så langt i år har gitt effekt, og i mai var den underliggende inflasjonen over 1 prosent.

Nøkkelkrone

Etter at de noe oppløftende inflasjonstallene for mai tikket inn, endret mange analytikere mening fra å vente rentekutt torsdag til å tro på uendret rente, deriblant Seb.

– Nå har både inflasjonen og inflasjonsforventningene overrasket på oppsiden, noe vi trodde ville tilsi at Riksbanken ville være litt mer avventende på dette møtet, sier Blomgren, og legger til:

– Dagens grep er mye relatert til kronestyrkelsen vi har sett. Utviklingen i kronekursen vil ha stor betydning for banken fremover, og viser i dag at den er villig til å aggressivt motarbeide en for sterk svensk krone.

Les også

Sverige kan bli tvunget til nytt sjokk-kutt i renten

Blomgren er imidlertid ikke overrasket over at sentralbanken holder døren på gløtt for ytterligere grep.

– Det som overrasker er rentekutt og ytterligere obligasjonskjøp, ikke kommunikasjonen. Riksbanken må kommunisere at den er villig til å gjøre mer. Den dagen den sier at «we're done», vil det føre til at kronen styrkes. Derfor er det viktig at Riksbanken holder på muligheten for ytterligere stimulanser, sier Blomgren.

Snart «rentebunn»

Blomgren i Seb tviler på at Riksbanken vil ta flere rentekutt, og tror banken er veldig nært «bunnivået på renten».

– Jeg tror ikke den er bekvem med å ha en for negativ rente. Dersom det skulle bli behov for å stimulere mer, tror jeg det vil komme via andre grep enn renten, som for eksempel obligasjonskjøp, sier hun.

Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets, er imidlertid ikke like skråsikker.

«Dagens avgjørelse understreker hvor stor vekt Riksbanken nå legger på utviklingen i kronen. Det er da også gjennom valutakursen at renteendringer får de raskeste endringer på inflasjonen», skriver Aamdal i en oppdatering.

«Rentekuttet må også ses på som en slags forsikring mot at inflasjonen på ny skal komme ut lavere enn forutsatt. Om kronen styrker seg mer enn forutsatt og inflasjonen ikke kommer videre opp, kan Riksbanken komme til å kutte ytterligere», skriver Aamdal.

Billigere Sverige-tur

Umiddelbart etter nyheten svekkes svenskekronen 12 øre mot euro.

For oss nordmenn blir det billigere å dra til Sverige.

Fra å måtte betale nesten 95 kroner for en svensk hundrelapp, må man nå ut med 93,8 kroner.

Negativ rente

Torsdagens rentekutt er det tredje kuttet i Sverige så langt i år.

I mars valgte sentralbanken å økse renten fra minus 0,1 til minus 0,25 prosent og iverksette obligasjonskjøp for 30 milliarder svenske kroner – mellom rentemøtene. Det er ikke en vanlig begivenhet.

Dette ble begrunnet med at den svenske kronen hadde blitt for sterk.

Under forrige rentemøte i april valgte Riksbanken å holde renten uendret på minus 0,25 prosent. Imidlertid meldte banken at den vil kjøpe statsobligasjoner for ytterligere 40 til 50 milliarder svenske kroner.

Les også

– Riksbanken kan «slå til» når som helst

Negativ spiral

De såkalte inflasjonsforventningene i Sverige, ikke bare på kort sikt, men også på lengre sikt, har falt betydelig som følge av at prisveksten i lang tid har vært langt under målet.

Forventningene har imidlertid steget noe etter sentralbankens grep.

Riksbanken frykter at den lave prisveksten vil gjøre at aktørene i økonomien mister mer og mer tillit til sentralbankens mål om en årlig prisvekst på 2 prosent.

I ytterste konsekvens kan det bety at aktørene avventer investeringer og innkjøp i påvente av lavere priser.

God utvikling

Tiltakene fra sentralbanken har kommet på tross av at den realøkonomiske utviklingen i Sverige har vært relativt god.

Flere piler peker opp, som blant annet forbruk og boligpriser, og det er få varsellamper som blinker – bortsett fra den lave inflasjonen.

I et innlegg nylig skrev sentralbanksjef Stefan Ingves at det eneste målet sentralbanken nå har i sikte, er å få opp prisveksten.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. – Riksbanken kan «slå til» når som helst

  2. Sverige kan bli tvunget til nytt sjokk-kutt i renten

  3. Billigere svenskekrone etter skuffende inflasjon

  4. Riksbanen varsler mer verdipapirkjøp

  5. Riksbanken holder renten uendret