Fredag kommer årets minst troverdige jobbtall

«Alle» bommer på den amerikanske sysselsettingsstatistikken for august.

VANSKELIG TELLING: Ansatte i FedEx leverer varer på Manhattan i begynnelsen av august.
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

Klokken 14.30 kommer tallene som kan avgjøre om den amerikanske sentralbanken kommer med sin første renteøkning siden 2006.

Eller?

For når det amerikanske arbeidsdepartementet offentliggjør sysselsettingsstatistikken for august, offentliggjør de den statistikken i løpet av året som både prognosemakerne og departementet selv tradisjonelt bommer mest på.

Les også

USA kliner til med kjempevekst i andre kvartal

Bloomberg har nemlig undersøkt hva prognosemakerne har antatt på forhånd om august-rapportens sysselsettingsvekst fra 2005 og frem til i fjor, og de har funnet at forventningene har vært for høye i syv av de siste ti årene.

Har bommet med 50.000...

Og i alle de siste fire årene har forventningene vært for høye med i gjennomsnitt 50.000.

Men det er ikke bare prognosemakerne som har hatt et dårlig grep om august-tallene.

Departementet selv har tradisjonelt foretatt store revideringer av de foreløpige tallene som først ble rapportert.

Makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

I åtte av de ti foregående årene har de foreløpige jobbveksttallene for august blitt opprevidert to måneder etter offentliggjøring, og dette har skjedd alle de seks siste årene.

Les også

Markedet kan bli tatt på sengen etter overraskende het temperaturmåler

... og med 100.000

På det meste har opprevideringer vært på over 100.000 jobber!

Sjeføkonom Richard Moody i Regions Financial Corp. sier til Bloomberg at en del av forklaringen på usikkerheten rundt anslagene ligger i endringer i datoen for når de amerikanske skolene begynner igjen etter sommerferien, hvilket kan variere lokalt.

Makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets sier til E24 at vissheten om usikkerheten rundt august-tallene er en viktig grunn til at de har valgt å legge seg på en relativt lav prognose på hva ettermiddagens vil vise. De venter at statikken vil vise en jobbevekst på 190.000.

– Man skulle jo kanskje tro at de fleste prognosemakerne etter hvert har tatt inn over seg usikkerheten i august-statistikken, sier han til E24.

KILDE TIL USIKKERET: Skoleeleven Allison Reyes-Rodriguez (t.h.) bryr seg neppe om at hennes skolestart gjør arbeidsmarkedsstatistikken for august usikker. Hun skal nemlig møte paven 25. september, noe hun gjerne snakker med journalister om.

Venter 220.000

Ifølge Bloomberg ligger gjennomsnittet av forventningene på en jobbvekst på rundt 220.000. Det vil i så fall være litt høyere enn gjennomsnittet på 211.000 så langt i år, men lavere enn gjennomsnittet på 260.000 i måneden i fjor.

Både Gonsholt Hov og Bernhardsen mener det må store avvik fra forventningene til for at jobbtallene skal påvirke den amerikanske sentralbanken og spørsmålet om det kommer en renteøkning i september eller senere i år.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

De mener begge at annen statistikk og jobbtallene for juli uansett forteller at det amerikanske arbeidsmarkedet har bedret seg siden det forrige sentralbankmøtet.

– Det skal være ganske betydelig utslag for at det skal ha noen effekt, sier Benhardsen.

Men selv med en bedring i arbeidsmarkedet tror begge at renteøkningen fra den amerikanske sentralbanken kan komme til å la vente på seg.

«Men selv med en overbevisende rapport i dag, er det fortsatt et åpent spørsmål om hvorvidt FOMC (styret i den amerikanske sentralbanken) vil starte renteoppgangen nå i september. Den siste tids uro i finansmarkedene, kombinert med fall i råvarepriser, og signaler om lavere global vekst, har bidratt til økt usikkerhet», skriver Gonsholt Hov i sin morgenrapport.

– Det har endret seg en god del de siste ukene, sier han.

Les også

Nordea: – Hard landing i Kina vil utsette renteoppgang

Kina uroer

Uroen er utløst av frykt for lavere vekst i Kina. Det har ført til at kursen på amerikanske dollar, noe som er med på å trekke en allerede lav inflasjon og lave inflasjonsforventninger nedover.

– Det er flere i sentralbanken som uttrykt bekymring over en sterk dollar, sier Bernhardsen.

Samtidig med at jobbtallene blir offentliggjort, kommer også tall for den månedlige lønnsveksten for amerikanske arbeidstagere. Den forteller noe om hvorvidt inflasjonen er på vei opp, noe som er en viktig faktor for at sentralbanken øker renten.

Men også her kan tallene bli utsatt for statistisk støy, ifølge Bloomberg.

Bernhardsen og kollegene i Nordea Markets mente tidligere at den første renteøkningen i USA siden 2006 ville komme nå i september. Uroen i finansmarkedene de siste ukene gjør imidlertid at de nå først ser for seg at renteøkningen kommer i desember.

Den amerikanske sentralbanken senket styringsrentene til mellom null og 0,25 prosent i kjølvannet av finanskrisen høsten 2008.

Les også

Sjeføkonom om Fed-beslutning: – Haukene holder seg fortsatt i ro

Les også

USAs sentralbanksjef tror styringsrenta må opp

Les også

FED trenger flere bevis om arbeidsmarkedet

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Lavere jobbvekst i USA

  2. Derfor følger markedet «månedens viktigste tall» med argusøyne

  3. – Her kan det skje store ting

  4. «Månedens viktigste tall» skuffer

  5. – Blir ikke skremt av dette