Sentralbanksjefen mener nullrente-scenario er langt unna

Styringsrenten har blitt halvert på ett år, og er på sitt laveste noensinne. Sentralbanksjefen har signalisert utsikter for ytterligere rentekutt, men mener Norge er langt unna et nullrente-scenario.

SENTRALBANKSJEF: Øystein Olsen besluttet sammen med hovedstyret i Norges Bank å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent. Her presenterer han beslutningen under dagens pressekonferanse i Norges Bank.
Publisert: Publisert:

Hovedstyret i Norges Bank besluttet i dag å holdestyringsrenten uendret på 0,75 prosent.

– Det vi har fått av ny informasjon tilsier at veksten i norsk økonomi er litt lavere enn tidligere ventet, sa sentralbanksjef Øystein Olsen under Norges Banks pressekonferanse i dag.

Dermed er det trolig økt sannsynlighet for at Olsens ord i september – om at styringsrenten bli satt ytterligere ned i løpet av det nærmeste året – blir en realitet. Spørsmålet er hvor langt ned renten skal.

– Godt unna nullstreken

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen er en av dem som tror på betraktelig lavere styringsrente i Norge.

SJEFØKONOM: Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen er kjent som den mest pessimistiske deltageren på vegne av norsk økonomi i E24s renteråd. I løpet av 2017 spår han en negativ styringsrente.

– Jeg spår negativ styringsrente i løpet av 2017. Der vil den forbli ut 2022, sa Andreassen i Eika Gruppen til E24 før rentemøtet.

Han mener en negativ styringsrente er nødvendig for å berge veksten i norsk økonomi.

– Faktum er at negativ styringsrente må til for å stabilisere veksten i BNP for Fastlands-Norge på om lag halvannen prosent i året. Selv da vil arbeidsledigheten ikke gjøre annet enn å stige frem til 2022, sier sjeføkonomen.

Når E24 møter sentralbanksjef Øystein Olsen etter beslutningen om å holde renten uendret på 0,75 prosent, er han ordknapp om hva som må skje for at Andreassens spådom skal slå til.

Hva skal til for at vi får en styringsrente i Norge som er null eller negativ?

– Det vil jeg ikke svare konkret på, sier sentralbanksjefen til E24 først.

Samlet sett har forventede styringsrenter hos handelspartnerne til Norge falt noe. Markedet priser inn lavere styringsrenter fremover i euroområdet og Sverige enn det Norges Bank så for seg i september – men sentralbanksjefen avviser at nullrente er nærliggende for Norge.

– Hovedstyret har så langt overhodet ikke vurdert og diskutert det som noe alternativ, sier Olsen til E24.

– I Norge er vi fortsatt godt unna nullstreken, sier han.

Olsen forteller at hovedstyret følger godt med på hva som skjer utenfor Norges grenser.

– Norges Bank er generelt godt kjent med det som skjer i andre land. Vi er kjent med mekanismene, og vi drøfter virkninger av pengepolitikken i et sånt territorium.

Les også

Riksbanen varsler mer verdipapirkjøp

Mindre shopping

Den norske detaljhandelen falt med 0,8 prosent fra august til september i år, viste sesongjusterte tall fra SSB i forrige uke (link). Det var langt svakere enn ventet fra analytikerne, og også for Norges Bank.

Hvor alvorlig er det at Ola og Kari Nordmann shopper mindre?

– Det kan høres paradoksalt ut fra et perspektiv – at det er viktig å holde forbruket oppe – men det er samlet sett viktig for hele økonomien, sier Olsen.

Olsen mener oljebremsen på Vestlandet gjør situasjonen mer kritisk.

– Og særlig i en situasjon hvor det er andre deler av aktiviteten som har en nedgang, sier Olsen til E24.

Han advarer mot økt arbeidsledighet dersom nordmenn bremser shoppinglysten.

– Hvis husholdningene skulle stramme inn vesentlig i sitt forbruk, så vil det kunne føre til at veksten blir for svak og at arbeidsledigheten øker, og øker mer enn det vi nå ser for oss, sier Olsen – som samtidig opplyser at husholdningens konsum står for 50-60 prosent av samlet etterspørsel.

Olsen tror imidlertid ikke at en shoppingbrems er nært forestående i norsk økonomi.

«Selv om varekonsumet de to siste månedene utviklet seg svakere enn det vi har lagt til grunn, så tro vi fortsatt at det er ting som vil kunne holde vareforbruket oppe», sier han.

Les også

Flere forsikrer boliglånet mot arbeidsledighet

Avventende til fallende boligpriser

I går kom boligprisstatistikk som viste at norske boliger ble 1,2 prosent billigere fra september til oktober. Sesongjustert falt prisene med 0,1 prosent. Også september var en måned med lavere boligprisvekst enn forventet.

Hva er deres vurdering av boligprisfallet?

– Vi noterer oss at boligprisveksten de to siste månedene har vært svak. Samtidig har boligprisveksten vist betydelige svingninger måned til måned, så vi er fortatt avventende til hva det innebærer på lengre sikt, sier Olsen til E24.

Så langt har boligprisene i Norge steget med 5,6 prosent det siste året. Sentralbanksjefen er ikke overrasket over at boligmarkedet nå viser tegn til avkjøling.

– Men akkurat nå ser det ut til at de som har trodd mest på at boligprisveksten ville dempes fremover, Norges Bank er i den gruppen for øvrig, har fått litt rett, sier han.

Les også

Kraftig kronestyrkelse etter rentebeslutning

Les også

Spekulantene med massiv kroneflukt

Les også

– Blir verre, men i saktere tempo

Publisert: