Slik mener OECD vi kan få lavere skatt uten å bruke Oljefondet

OECD spår at Norges økonomiske vekst går opp fra 1,7 prosent i år til 2,1 prosent neste år.

INFRASTRUKTUR: Fra utbyggingen mellom Barcode-blokken og Operaen i Oslo.

Foto: Stian Lysberg Solum NTB scanpix
  • Johann D. Sundberg
Publisert:,

OECD tegner et lyst bilde av utsiktene for norsk økonomi.

De mener oljeinvesteringene vil ta seg opp igjen og føre til høyere investeringer utenfor olje og forbruksvekst.

Det igjen vil resultere i høyer sysselsetting og presse arbeidsledigheten enda mer ned.

Men OECD er ikke like fornøyd med alt i norsk økonomi. Den godt utbygde velferdsstaten har ført til at Norge har et høyt skattenivå som svekker konkurranseevnen.

Lite oljepengerom

De påpeker også den nye handlingsregelen som tillater en årlig bruk av oljepenger i statsbudsjettet på tre prosent av Oljefondet fører til at det er mindre rom for økning i statsbudsjettene fremover.

Les også

Nasjonal transportplan: Skal bruke 1.064 milliarder på tolv år

Men OECD mener likevel det er mulig å få til skattelettelser.

– Norge har et vesentlig rom for å levere sine omfattende offentlige tjenester og infrastruktur til en lavere kostnad, noe som gir rom for å redusere skattene, heter det i landrapporten om Norge som er en del av OECDs halvårlige gjennomgang av situasjonen i verdensøkonomien.

– Den pågående bølgen av offentlige infrastrukturprosjekter har synliggjort spørsmålet knyttet til prosjektvalg og det er langvarige utfordringer knyttet til kostnadseffektivitet på andre områder, er beskjeden fra OECD.

Og selv om OECD på kort sikt tegner et lyst bilde av utsiktene for norsk økonomi, peker de risikofaktorer som kan påvirke økonomien i negativ retning.

Les også

Nasjonal transportplan: – Boligprispresset vil spre seg

Flere risikofaktorer

Usikkerheten rundt oljeprisutviklingen er den største risikofaktoren. Men OECD nevner også at fastlands-eksporten kan bli rammet av politisk og økonomisk usikkerhet i utland, og da spesielt knyttet til Brexit-prosessen.

I Norge mener de boligmarkedet og gjeldsbyrden i husholdningene er den største risikofaktoren.

– Et fall i markedet kan signifikant svekke etterspørselen og formuesutviklingen kan bli negativ, heter det i rapporten.

Les også

Venstre: Intensjonen er å vedta Oslofjorden-løsning i juni

Les også

– Kan beholde bompengerabattene

Les også

Rapport: Slik blir norsk veibygging raskere og billigere

Her kan du lese mer om

  1. Skatter og avgifter
  2. Handlingsregelen
  3. Oljebransjen

Flere artikler

  1. Varsler vekstbrems i Norge

  2. Jensen om OECD-varsel: – Norsk økonomi er godt rustet

  3. DNB Markets venter taktskifte: – 2019 blir trolig det siste året med «oljeboom»

  4. Annonsørinnhold

  5. NHO spår sterkere eksportvekst neste år

  6. OECD venter dempet vekst i Norge