Sande: - Siste ord er ikke sagt i sokkeloppgjøret

Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi sier at siste ord ikke er sagt i striden om oljearbeidernes pensjonsordning. Torsdag tapte tre forbund slaget om tidligpensjon i Rikslønnsnemnda.

HARM: Forbundsleder i Industri Energi Leif Sande var lite fornøyd da daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm stanset oljekonflikten med tvungen lønnsnemnd i sommer.

Anette Karlsen
  • NTB
Publisert: Publisert:

Oppgjøret for de offshoreansatte endte i sommer i en 16 dager lang streik og varsel om lockout og stans på hele sokkelen. Bare timer før utestengningen skulle trå i kraft 10. juli, varslet regjeringen bruk av tvungen lønnsnemnd.

Denne uken har konflikten vært til behandling i Rikslønnsnemnda, som i hovedspørsmålet ikke ga oljearbeiderne i de tre forbundene Industri Energi, Safe og Lederne medhold i kravet om å videreføre retten til å gå av ved fylte 62 år.

Lederne sto på tariffesting, mens de to andre forbundene ville bruke et fond på nesten 300 millioner kroner til å finansiere tidligpensjon. Dette krevde imidlertid at arbeidsgiverne, ikke minst Statoil, måtte godta en endring i fondets formål. Det ville de ikke.

Ikke overrasket

Sande sier til Fri Fagbevegelse at han er skuffet, men ikke særlig overrasket.

– Rikslønnsnemnda har en sterk tradisjon for ikke å ta stilling til prinsipielle spørsmål som partene er uenige om. I verste fall får vi ta opp saken ved neste tariffoppgjør. Det er tross alt ikke mer enn halvannet år til, sier Sande.

Rikslønnsnemnda sier i sin kjennelse at de tre forbundene synes å forsøke å omgå den nye pensjonsreformen.

Safe-leder Hilde-Marit Rysst sier til Stavanger Aftenblad at forhandlingene i nemnda har vært et spill for galleriet. Hun mener arbeidsgiverforeningen og regjeringen har diktert alt fra første dag.

– Hvis det er slik spillet skal foregå, er jeg redd for hvordan framtidige forhandlinger skal bli. Her har arbeidsgiverne fått ture fram som de ønsker, sier hun.

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne er også skuffet over Rikslønnsnemndas kjennelse i sokkeloppgjøret.

– Nemndas kjennelse betyr at det siste tilbudet som ble gitt fra Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening OLF), blir lagt til grunn, sier han.

Norsk olje og gass mener at pensjonsspørsmål prinsipielt ikke hører hjemme i en tariffavtale.

Uføretrygd

Brekke sier alle i hovedsak er enig i pensjonsforlikets intensjon om å stå lenger i arbeid.

– Men for denne gruppen ansatte, der mange er så utkjørt helsemessig etter mange års hardt rotasjonsarbeid at de ikke har helse til å fortsette, vil nå den økonomiske byrden måtte tas av samfunnet og ikke selskapet. Uføretrygd blir deres eneste alternativ, sier Brekke.

Advokat Håvard Hauan i Norsk olje og gass sier det for organisasjonen har vært viktig å holde pensjonsspørsmål utenfor tariffavtalen.

– Vi er derfor fornøyd med at nemnda ikke går inn for å tariffeste pensjonsrettigheter, som fagforeningene har krevd i en årrekke, sier Hauan i en pressemelding.

Publisert:

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    – Siste ord er ikke sagt

  2. Betalt innhold

    Skuffet over sokkeloppgjøret

  3. Ingen ny oljestreik

  4. Kan bli oljestreik søndag:- Tviler på produksjonsstopp

  5. Fagforeninger tar betentpensjonsstrid til retten