Opsjonssaken

Kritiserer flere Hydro-sjefer

I et nytt brev fra advokatfirmaet BA-HR, får flere av direktørene i Hydro kritikk. Reiten og Reinås får også unngjelde.

  • Øystein Sjølie
Publisert:

Lørdag kveld bestilte Næringsdepartementet en ny juridisk utredning fra advokatfirmaet BA-HR. Denne utredningen kom mandag ettermiddag.

Her antyder advokathuset at Eivind Reiten har brutt loven i forbindelse med avviklingen av opsjonsavtalene.

Inhabil

Advokatene viser til et oppslag i Dagbladet i forrige uke. Ifølge dette oppslaget ble avviklingen drøftet i konsernledelsen i januar. Hvis Reiten deltok i disse drøftelsene, "er det ikke godt forenelig med inhabilitetsreglen at han deltok(..)", skriver BA-HR.

Advokatene understreker imidlertid at de ikke har opplysninger om konsernsjefen hadde befatning med den videre saksbehandlingen i administrasjonen.

Kritikk til flere

Men også flere direktører får pes.

Direktør for økonomi- og regnskap om planen for avviklingen av opsjoner i juni. BA-HR mener det strider mot forsvarlig saksbehandling hvis hun har deltatt i utarbeidelsen av ordningen. Direktøren fikk 4,3 millioner kroner i opsjonsgevinst.

Juridisk direktør, Odd Ivar Biller, fikk 5,2 millioner kroner. "Så vidt vi forstår vurderte Hydros interne juridiske avdeling juridiske spørsmål i forbindelse med avviklingen," skriver BA-HR, og konkluderer med at det er kritikkverdig.

BA-HR peker også på at kommunikasjonsdirektør Cecilie Ditlev-Simonsen er å kritisere, ved at hun har opptrådt på Hydros vegne utad.

Kritikk til Reinås

Også tidligere styreleder Jan Reinås blir kritisert i brevet.

"Ledernes dobbeltrolle i saken stiller særlig krav til Hydros bruk av eksterne rådgivere," skriver BA-HR, som mener det er styreleders ansvar å sørge for å hente inn slike.

Det var Norton Solutions som var viktigeste økonomiske rådgiver for beregning av opsjonsverdiene. Problemet med Norton var at dette har et etablert kundeforhold til Hydro. Dermed kan selskapet ha lojalitet til Hydros konsernledelse.

BA-HR mener også at Nortons beregning av opsjonsverdien var feilaktig.

Kritikk til Faremo

Heller ikke styremedlem Grete Faremo går fri.

Hun er medlem av kompensasjonskomiteen i Hydro, og denne komiteen har ansvar for at saksbehandlingen i selskapet foregår forsvarlig.

Det var ikke saksbehandlingen i Hydro her, konkluderer BA-HR.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Opsjonssaken
  2. Norsk Hydro

Flere artikler

  1. - Ondsinnet historie

  2. Dette er opsjonsbråket i Hydro

  3. Reinås trekker seg fra Hydro-styret

  4. - Reddet Reiten

  5. - En vanskelig sak