Reiste 3.200 kilometer for å bygge norsk bro

Utenlandske entreprenørselskaper har vunnet over halvparten av Vegvesenets kontrakter over 100 millioner kroner i år. For tre år siden vant de én.

LANGREIST BRU: Entreprenørfirmaet Alpine Bau reiste over 3.200 kilometer for å bygge Kåfjordbrua i Vest-Finnmark i fjor. Andelen utenlandske oppdragsvinnere i anleggsbransjen øker dramatisk.

Vegvesenet
  • Kristin Norli
Publisert:

Utenlandske selskaper slår stadig oftere kloa i kontrakter på utbygging av store veistrekninger, bruer og tunneler i Norge.

Noen kommer svært langveis fra.

I fjor sommer reiste det østerrikske entreprenørfirmaet Alpine Bau over 3.200 kilometer for å bygge en bru i Vest-Finnmark. Kåfjordbrua skal etter planen stå ferdig høsten 2013.

Men østerrikerne som bygger brua er ikke alene om å prøve seg i Norge.

På bare tre år er de utenlandske entreprenørselskapenes markedsandel økt dramatisk i Norge.

Fra én til 12 kontrakter på tre år

Dette kommer klart frem av oversikten som E24 har fått fra Statens vegvesen, den største byggherren på store anleggsprosjekter i Norge.

  • Vegvesenet har i år holdt 21 anbudskonkurranser på kontrakter over 100 millioner kroner.
  • Utenlandske entreprenørselskaper endte med å vinne 12 av kontraktene, altså litt mer enn halvparten.

For bare tre år siden var bildet totalt annerledes.

  • Tilbake i 2009 utlyste Vegvesenet tilsammen 26 prosjekter over 100 millioner kroner.
  • Av disse gikk bare én av kontraktene til et utenlandsk firma.

Statens vegvesen ønsker den økte konkurransen hjertelig velkommen.

- Mest mulig vei

MEST MULIG VEI: Vi ønsker mest mulig vei for pengene, sier Direktør for Veg og transport i Statens vegvesen, Lars Erik Hauer.

Knut Opeide

- Dette er en ønsket utvikling, sier Lars Erik Hauer, direktør for vei- og transport i Statens vegvesen, til E24.

Han har sett endringene komme gjennom de to-tre siste årene.

Men det er ikke før i år at det virkelige skiftet er slått inn.

ØSTERRIKER: Denne brua i Vest-Finnmark reiste østerrikske Alpine Bau over 3.200 kilometer for å bygge. Tilbudet fra østerrikerne var 25 millioner lavere enn nestemann på listen.

- Nå i 2012 har vi sett at i tillegg til at interessen er stigende, så vinner de utenlandske selskapene også flere kontrakter.

Det norske markedet har i mange år vært dominert av en håndfull norske og nordiske totalentreprenører.

I år har Vegvesenet holdt internasjonale seminarer og flere møter med utenlandske selskap i håp om å tiltrekke seg oppmerksomhet fra flere.

- Vi ønsker størst mulig konkurranse og mest mulig vei for pengene, sier Hauer.

Signalene som Vegvesenet får fra de utenlandske aktørene er entydige.

- De ser på Norge som et fremtidig marked, sier Hauer til E24.

Pressede priser

Med økt konkurranse presses prisene nedover.

I mange av utbyggingene som Vegvesenet har utlyst i løpet av året, er det også enorme forskjeller mellom den prisen de utenlandske firmaene krever og det som de tradisjonelle aktørene i det norske markedet vil ha for jobbene.

Et ferskt eksempel er broen som nå skal bygges over Tresfjord i Møre- og Romsdal, en del av strekningen på ny E39 mellom Åndalsnes og Ålesund.

Forskjellen mellom laveste og nest laveste tilbud var i underkant av 140 millioner kroner.

Kontrakten gikk til det tyske firmaet Bilfinger Berger, men også i de to nest laveste tilbudene var østerrikske og sveitsiske firma involvert:

TRESFJORDBRUA: Tabellen viser hvilke firma som ga tilbud, hva de krevde (i norske kroner) og hvor selskapet kommer fra.

Statens vegvesen

E24 Bedrift: Sjekk tallene til Reinertsen og Skanska

Det høyeste tilbudet kom fra Skanska - et selskap som har hovedkontor i Sverige, men et av sine største markeder i Norge.

Prisforskjellen mellom billigste og dyreste tilbud var over 200 millioner kroner.

Norsk versus utenlandsk arbeidskraft

E24 har spurt Skanska hvor mye forskjellen i lønnskostnader mellom det norske og det tyske firmaet utgjør for tilbudet på akkurat dette prosjektet.

- Det er ingen tvil om at andelen norsk versus utenlandsk arbeidskraft spiller en rolle i denne prisforskjellen, svarer Ståle Rød, konserndirektør for anlegg i Skanska Norge.

- Men det er flere faktorer enn lønn som spiller inn, det er klart, legger han til.

(Saken fortsetter under bildet)

571 MILLIONERS BRU: Her er Tresfjordbrua tegnet inn mellom Vestnes og Vikebukt Møre og Romsdal. De som ville bygge broen ga pristilbud som varierte på hele 200 millioner kroner.

Per T. Nilsen/Statens vegvesen

- 16 nye konkurrenter

Også Skanska har merket den nye hverdagen.

- Konkurranseintensiteten har økt, sier Rød.

- Men det er et litt mer nyansert bilde enn at det er rene utenlandske selskap som kommer inn og overtar, sier Rød.

Han påpeker at det nå finnes flere utenlandske firma som er helt ferske i Norge, enn før. Men det er også tidligere norske selskaper som er kjøpt av internasjonale konsern, blant de nye konkurrentene.

Uavhengig av dette har Skanska i løpet av de to-tre siste årene talt om lag 16 nye konkurrenter i anleggsmarkedet i Norge.

- Må forberede seg på press

Skanska-direktøren mener norske bedrifter må være forberedt på å bli presset på kostnader i tiden som kommer.

- Det handler om konkurransekraft, også på lønn, sier konserndirektøren.

Han tror spesielt at norske firma som opererer i de arbeidsintensive delene av bransjen, kan få problemer med å holde en konkurransedyktig lønn i møtet med presset fra utlandet.

- Særlig på kontrakter der man i dag benytter seg av en stor andel norske fagarbeidere, sier Rød og viser til betongvirksomhet som ett eksempel.

Publisert:

Flere artikler

  1. Denne veistrekningen blir 500 millionerkroner dyrere

  2. Sa opp gigakontrakt med konkursrammet østerriksk entreprenør

  3. - Risikerer å utraderedelerav bransjen

  4. Østerriksk entreprenørkonkurs girfull stans på E6

  5. Statseide Mesta er blitt «mester» i å saksøke Staten