«Markert redusert» sjanse for rentekutt

Dyrere matvarer løftet norske inflasjonstall i forrige måned.

PRISENE STEG: Blant matvarene var det frisk frukt og friske grønnsaker, sammen med sjokoladeprodukter, som hadde størst prisøkninger i april.
Publisert: Publisert:

Et kraftig hopp i priosene på matvarer løftet norsk prisvekst i forrige måned. Det vil bli lagt merke til i Norges Bank.

Fra mars til april i år steg den såkalte kjerneinflasjonen i Norge (KPI-JAE) med 0,3 prosent. Det viser statistikk fra SSB fredag.

På årsbasis steg med prisene med 1,5 prosent.

KPI-JAE er et mål på prisveksten i forbruksvarer justert for avgiftsendringer og unntatt priser på energivarer, og statistikken er en viktig indikator for Norges Banks rentesetting.

Mens prisveksten i mars var lavere enn ventet, viser aprilstatistikken at den var høyere enn det økonomene og Norges Bank så for seg.

Ifølge Dow Jones Newswires ventet økonomene en prisvekst i april på 0,3 prosent, og på årsbasis en vekst på 1,1 prosent.

Norges Bank har sett for seg en årsveks - målt ved KPI-JAE - på 1,1 prosent.

- Dropper rentekutt
DNB Markets-økonom Knut Magnussen viser til at sentralbanken åpnet for et mulig rentekutt i sin rentebane i mars. Men han mener dagens inflasjonstall gir redusert mulighet for at dette vil skje.

- Lav lønnsvekst og lav inflasjon i mars økte sannsynligheten for kutt. Dagens høye inflasjonstall betyr at sannsynligheten for kutt er markert redusert.

DNB holder fast på et anslag om uendret rente 20. juni og at neste renteendring blir en oppgang mot slutten av neste år.

Les også: Rører ikke renten

Frisk frukt og sjokolade
SSB skriver at den viktigste enkeltårsaken til økningen var prisene på matvarer, som steg 1,3 prosent.

Blant matvarene var det frisk frukt og friske grønnsaker, sammen med sjokoladeprodukter, som hadde størst prisøkninger. SSB mener at prisoppgangen på matvarer blant annet må ses i sammenheng med forrige måneds prisfall, da det ble registrert en rekke påsketilbud.

Publisert: