IMF vil ha aggressiv pengepolitikk

Kutter de globale vekstutsiktene - Europa er «dårligst i klassen».

KUTTER VEKSTANSLAGENE: IMF og direktør Christine Lagarde tror verdensøkonomien vil vokse saktere enn tidligere antatt, og ber verdens ledere åpne pengeboken.
Publisert:

Det internasjonale pengefondet (IMF) ser mørkere på utsiktene i verdensøkonomien, og det er spesielt utviklingen i Europa som bekymrer.

Pengefondet venter at Frankrike skal slå følge med Spania og Italia i «krympeklubben» - landene i resesjon. For eurosonen som helhet er det ventet sammentrekning i økonomien på 0,3 prosent i 2013, sammenlignet med anslaget på minus 0,2 prosent ved inngangen til året.

Les også: Nå er det 19 millioner ledige i eurosonen

Samtidig stilles det spørsmål ved Tyskland, eurosonens motor, sin evne til å hjelpe de andre unionslandene i fremtiden.

SKEPTISK: IMFs Olivier Blanchard ønsker kraftigere skyts fra europeiske politikere.

- Hovedutfordringen er fremdeles Europa. De europeiske myndighetene burde gjøre alt de kan for å styrke den private etterspørselen. Det betyr aggressiv pengepolitikk, og det betyr at det finansielle systemet må styrkes - det er fremdeles i dårlig form, sier IMFs sjeføkonom Olivier Blanchard, ifølge Bloomberg.

Les også: Nytt tysk parti vil bytte ut euro med mark

Ifølge IMF-rapporten som ble sluppet tirsdag, ventes det global vekst på 3,3 prosent inneværende år. Forventningene er nedjustert fra 3,5 prosent i januar. Anslagene for 2014 kuttes fra 4,1 prosent til 4,0 prosent.

- Nedsiden dominerende

IMF ser for seg en tredelt gjeninnhentning, der vekstmarkedene - inkludert Kina - leder an, USA følger på og Europa henger etter.

- Selv om halerisikoen i verdensøkonomien nå er mindre og det finnes en oppsiderisko, er nedsiden fremdeles dominerende og kan ramme bredt, skriver pengefondet i rapporten.

UENIGE: USAs president Barack Obama og Republikanernes leder House Speaker.

For USA sin del fastslås det at innstramningene i Washington har vært større enn ventet, selv om det verste scenariet uteble. Dette er en av nøkkelfaktorene som ligger til grunn for nedjusteringen av vekstanslagene.

Les også: DNB: USA er bare på vårpause

Utsiktene for vekst i industrilandene senkes til 1,2 prosent for året. Anslaget for neste år ligger fast på 2,2 prosent, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

IMF tror at kuttene kjent som «the sequester» i USA vil redusere brutto nasjonalproduktet med rundt 0,3 prosentpoeng dette året. Dersom de fortsetter inn i det neste budsjettåret, vil den negative virkningen bli ytterligere 0,2 prosentpoeng.

Les også: Bernanke holder seddelpressen varm

Japan får ros

Det er ventet en vekst i de fremvoksende markedene på 5,3 prosent i 2013, og 5,7 prosent i 2014. Her trekkes spesielt Kina og Brasil fram.

Les også: Moody`s spår stabil vekst i kinesisk økonomi

FÅR ROS: «Abenomics», oppkalt etter statsminister Shinzo Abe, er i vinden.

Sterkere innenlandsk etterspørsel sub-Sahara i Afrika vil ifølge IMF være en viktig driver i denne regionen. Samtidig er det ventet avmatting i Nord-Afrika og Midtøsten.

Japan får, tross «uakseptabelt» høy statsgjeld, ros for sine ukonvensjonelle stimuleringstiltak. Utsiktene for øya oppjusteres. IMF venter at den japanske inflasjonen vil bevege seg inn i positivt territorium i 2013, og at den vil gjøre et midlertidig hopp de påfølgende årene.

Det er likevel for tidlig å juble, mener IMF.

- For at Japan skal oppnå suksess og oppnå inflasjonsmålet på to prosent innen to år, må de monetære lettelsene etterfølges av ambisiøs vekst og finansielle reformer for å sikre fortsatt gjeninnhentning og for å redusere risikoen.

Les også: USA advarer Japan mot å manipulere valutaen

Publisert: