«Herlig runddans» sender «Grexit»-regning til Tyskland

Tyskland finansierer grekernes «bank run» og kan ha mest å tape på at Hellas dropper euroen.

TYNNSLITT TILLIT: Grekernes manglende tro på egne banker sender en potensiell kjemperegning til tyske skattebetalere.
Publisert:

Analysesjef Lars Mikelsen i Norcap beskriver i sin markedsrapport for juni mekanismen som gjør at Tyskland risikerer en kjemperegning dersom Hellas går ut av eurosonen.

Bakgrunnen er at både greske og spanske banker rammes hardt av et «bank run».

«Innbyggerne i disse landene lukter at banken deres kan være usikker, og flytter selvsagt pengene sine ut av spanske og greske banker og plasserer dem i tyske banker eller i madrassen», skriver Mikelsen.

Les også: - Kunder i greske banker tok ut 700 millioner euro i går

Men samtidig forklarer han hvordan den tyske sentralbanken, og dermed tyske skattebetalere, blir sittende med risikoen når grekerne og spanjolene svikter sine banker.

Slik flyter pengene

Forklaringen er å finne i det såkalte Target2-betalingssystemet i eurosonen. Systemet innebærer at når euro flyttes ut av et land vil landets sentralbank låne disse pengene fra mottagerlandets sentralbank.

Les også: Bankkilde: - Statskassen i Aten tom i juli

Normalt sett har denne gjelden blitt gjort opp når banken i avsenderlandet har refinansiert seg i kapitalmarkedet.

GODE FORHANDLINGSKORT: Syriza-leder Alexis Tsipras kan ha gode kort på hånden når han vil reforhandle avtalen med EU og IMF.

Men verden og eurosonen er langt fra normal. Og greske og spanske banker får ikke ordinære lån i kapitalmarkedet.

«Dermed går pengene i en herlig runddans ut av greske banker, inn i tyske banker, inn i den tyske sentralbanken, deretter inn i den greske sentralbanken og tilbake til de greske bankene», skriver Mikelsen.

Det betyr at den tyske sentralbanken overtar risikoen som greske og spanske bankkunder vil bli kvitt når de tar pengene ut av sitt eget lands banker og sender de til tyske banker.

Fordringer til værs

Den tyske sentralbankens tilgodehavender har økt kraftig under finanskrisen og særlig det siste året.

Ved utgangen av mai hadde andre eurolands sentralbanker en samlet netto gjeld til den tyske sentralbanken på 698,5 milliarder euro. Normalt skulle dette tallet ligget nær null. Det vesentlige av disse fordringer er til land i periferien. Altså land som Hellas, Spania, Portugal og Italia, ifølge Mikelsen.

Hva da om Hellas går ut av eurosonen og erstatter euro med drakmer?

«Kanskje det i realiteten er Tyskland som har mest å tape på et slikt scenario», skriver Mikelsen.

Paal Frisvold: Gresk storm i europeisk farvann

- Den sterke blir svak

- Den sterke blir svak fordi den sterke har lånt penger til den svake, sier Mikelsen til E24.

Han anslår at den tyske regningen for en gresk utgang av euroen kan komme opp i 930 milliarder euro og øke den tyske statsgjelden til over 100 prosent av bruttonasjonalprodukt.

«I tillegg kommer selvsagt smitteeffekter, tap av eksportinntekter», skriver han.

Derfor tror analysesjefen at Hellas ikke går ut av eurosonen, selv om partiet Syriza, som har gått til valg på sin motstand mot innstrammingene som EU og IMF forlanger for å gi landet lånene som må til for at det greske statsapparatet skal gå rundt.

- Lederen har Syriza har gode kort på hånden. Han vet at de andre EU-landene har alt å tape. Selv har Hellas allerede tapt alt. Derfor tror jeg de andre EU-landene kaster kortene til slutt, sier Mikelsen til E24.

- Får ny avtale

Det innebærer at han tror Hellas vil fortsette å få kriselån fra EU og IMF og at kravene om harde kutt i landets offentlige budsjetter blir mindre tøffe.

Mikelsen får støtte for sitt syn i DNBs morgenrapport fredag.

«Dersom Syriza skulle komme i regjeringsposisjon trenger imidlertid ikke det bety så mye som tidligere forventet», skriver DNB-analytiker Magne Østnor.

- Gryende forståelse

Østnor viser til at Syrizas leder tidligere denne uken har sagt at han ønsker at Hellas skal beholde euoren, men at kravene om innstramming kveler økonomien i landet.

«...det virker som om det er en gryende forståelse blant europeiske politikere om at en reforhandling av de greske vilkårene for hjelpepakkene kan være riktig», skriver Østnor.

Men uansett mener han det er liten tvil om at søndagens valg i Hellas vil gi store utslag i markedene, uansett utfall.

Les også: I dag reiser Ioannis til Hellas for å stemme

Les også: - Min fars selvmord var en politisk handling

Publisert:
Gå til e24.no