Regjeringen om uroen rundt Østfoldbanen: – Kan ikke love noe som helst

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) kan ikke garantere at innbyggerne i Råde, Fredrikstad og Sarpsborg får det togtilbudet de ble lovet.

INGEN GARANTIER: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier de ikke kan garantere Råde en togstasjon – og Fredrikstad dobbeltspor helt til byen – før de har fått en ny fagrapport.
Publisert:

Mandag gjorde regjeringen det klinkende klart: Det er uaktuelt å gjennomføre de vedtatte planene for nytt dobbeltspor mellom Råde og Sarpsborg på Østfoldbanen.

Grunnen er at kostnadene har eksplodert, fra 8 milliarder til 26–28 milliarder.

Det hersker full usikkerhet om hva som nå skjer med Østfoldbanen. Samferdselsminister Jon Georg Dale innrømmer at de må se på noen av de politiske beslutningene for strekningen på nytt:

http://api.int.vgnett.no/enrichments/top_object/15061

På spørsmål om hvordan de kan kutte kostnader, har Bane NOR foreslått å kutte ut den planlagte togstasjonen i Råde – og å stoppe utbyggingen før Fredrikstad.

– Kan du love at det blir en Råde stasjon og dobbeltspor gjennom Fredrikstad sentrum?

– Svaret på det, er at på det tidspunktet vi er nå, kan vi ikke love noe som helst, sier samferdselsminister Jon Georg Dale til VG.

Bakgrunn – dette er saken

  • Vedtatt: I 2017 ble de langsiktige målene for transportpolitikken, kalt Nasjonal transportplan, vedtatt med støtte fra Høyre, Frp, Venstre og KrF. Da ble Fredrikstad lovet nytt dobbeltspor innen 2024 og Sarpsborg i 2026.
ØSTFOLD: Intercity-utbyggingen i Østfold skal knytte Oslo tettere sammen med Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Ski. Det er mellom Råde og Sarpsborg at problemene har oppstått. På dette bildet fra i sommer gjør Bane NOR vedlikeholdsarbeid ved Oppegård.
  • Utsatt og avlyst: I 2018 påpekte imidlertid Bane NOR at funn av blant annet store mengder kvikkleire ville gjøre byggingen fra Råde til Sarpsborg mye dyrere – og strekningen ble utsatt på ubestemt tid, i påvente av flere undersøkelser. Mandag gjorde regjeringen klart at de ikke vil gjennomføre planene, og at de måtte lete etter alternativer.
  • Dette er kuttforslaget: Da de skulle svare for hvordan det kan kuttes kostnader på togprosjekter i Norge, foreslo Bane NOR i høst å kutte ut stasjonen på Råde. De mener det kan spare inn 500 millioner. I tillegg foreslår de å stoppe utbyggingen før Fredrikstad. Planen nå er egentlig at sporet skal gå inn og gjennom Fredrikstad sentrum.

Har bestilt full gjennomgang

– Vi har hatt et prosjekt som regjeringen har hatt ambisjon om å gjennomføre, sier samferdselsministeren til VG, og påpeker at kostnadene i ettertid ble tredoblet.

– Derfor går Jernbanedirektoratet nå gjennom prosjektet i samarbeid med Bane NOR. Og før vi har fått tilrådinger om hvordan vi kan håndtere dette, er det ikke mulig å love noe som helst, sier Dale.

Mandag skal det, som Fredriksstad Blad har omtalt, være et krisemøte om Østfoldbanen med lokale og regionale politikere.

FORSINKELSER: Samferdselsministeren påpeker at det er større etterspørsel på tog langs Østfoldbanen enn det tilbudet kan ta unna. Derfor har de prøvd å utbytte banen bedre, men statsråden er ikke fornøyd med leveringene på driftsstabiliteten – da det er mye feil og forsinkelser på linjen.

– Blir det dobbeltspor helt til Sarpsborg? Ja eller nei.

– Planene om intercity-utbyggingen gjelder fortsatt, så svaret på det er ja. Hvis verden er så enkel at vi kunne svart ja og nei. Men det er klart at den situasjonen vi har nå, er likevel at vi faktisk ikke har funnet grunnforhold som gjør at vi kan bygge jernbanen etter de planene vi hadde, svarer samferdselsministeren.

– Nå er det ikke de politiske ambisjonene som egentlig er endret, det er hele forutsetningen for beslutningene, påpeker han.

http://api.int.vgnett.no/enrichments/top_object/15053

– Ikke mulig å stille noen garantier

Samferdselsministeren sier at gjennomgangen fra Jernbanedirektoratet kan gi informasjon som de ikke hadde tidligere.

– Og som gjør at vi må se på noen av beslutningene våre på nytt, sier Dale.

Han presiserer at hvis de skal bruke 20 milliarder ekstra på denne strekningen, er det andre prosjekter i Nasjonal Transportplan som må ryke.

– Det er ikke mulig å love en konkret løsning, gjennom alle de beslutningene vi har hatt tidligere, før vi har sett de faglige vurderingen. Å stille noen garantier på det er ikke mulig i den fasen vi er i nå, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Publisert: