Lykkelig som liten

IT-selskapet Dolphin Interconnect Solutions kaver i bunnen av nykomlinglisten. Det er for lite til å fange storinvestorenes interesse.

Publisert: Publisert:

- Vel, vi har et langsiktig prosjekt gående. Selv om vi har gått noe ned siden vi tok inn penger, tar vi ikke det så tungt, sier administrerende direktør Kåre Løchsen. Med en verdi i overkant av 100 millioner kroner er selskapet en av børsens virkelige småtasser. Det gjør at de havner under radaren til mange investorer.- Som stor og profesjonell investor vurderer vi tidlig i prosessen hvilke selskaper det er verdt å bruke ressurser på å analysere grundig. Først og fremst vurderer vi om selskapet er posisjonert innen en bransje hvor vi er positive til fremtidsutsiktene. Deretter undersøker vi om det vil være mulig for oss å oppnå en kritisk størrelse på investeringen, sier investeringsdirektør i Carnegie Kapitalforvaltning Pernille Skarstein Christensen. Små selskaper kan bli diskriminert selv om de har potensial. - Vi har begrenset med tid, og ofte er det bedre å benytte analysekapasiteten på våre store investeringer. Er selskapet lite og har begrenset fri flyt av aksjer, bidrar det til lav interesse for aksjen blant mange investorer, og derfor en svak kursutvikling. - I tillegg har flere av disse selskapene en låst aksjonærstruktur som gjør det vanskelig å kjøpe seg opp uten å drive kursen fordi det er så få aksjer i markedet, sier hun. - Vi har hatt lite nyheter i en periode etter børsnoteringen. Det har nok gjort at vi har forsvunnet litt, men vi er relativt fornøyd med likviditeten. Ingen store har solgt seg ut og vi har fått mange nye aksjonærer, så sett i lys av at vi har fått finansieringen i havn har det absolutt vært verdt det, sier Løchsen.

Publisert: