Svenskene strammer inn

Riksbanken setter opp renten med et kvart prosentpoeng til 3,25 prosent.

NÅR STEMMER HAN FOR HEVING? Sveriges sentralbanksjef Stefan Ingves.
Publisert:

Rentehevingen var som ventet.

Sentralbanksjef Stefan Ingves (bildet) vurderer det også slik at renten må settes opp med ytterligere et kvart prosentpoeng til 3,50 prosent i løpet av de neste seks månedene.

Flere nyheter på E24.

"Deretter kan man sannsynligvis avvente noe i forhold til ytterligere heving", skriver Riksbanken i en melding.

Rentebanen i inflasjonsrapporten tilsier en gjennomsnittlig rente på 3,5 prosent i tredje kvartal, dvs. at neste renteheving kommer innen utgangen av juni. Riksbanken venter også en gjennomsnittlig styringsrente på 3,6 prosent i første kvartal 2008, påpeker DnB Nor Markets, stigende til 3,75 prosent i første kvartal 2010.

Den svenske sentralbanken "sliter" med noe av det samme som den norske: Høy aktivitet i økonomien, kombinert med lav prisstigning.

"Kapasitetsutnyttelsen øker i Sverige, men vurderes ikke å være anstrengt for tiden. De seneste årenes høye BNP-vekst er blitt drevet av sterk produktivitetsøkning og en høy etterspørsel fra omverdenen", kommenterer Riksbanken.

For stramt før? Overekspansivt senere!

Mange lurer ifølge SEB på hvorfor Riksbanken er såpass dueaktig.

SEB ser to grunner til det:

* Riksbanken venter lav inflasjon tross sterkt arbeidsmarked, takket være vekst i produktivitet og lave importpriser.

* Riksbanken følger opp tenkningen fra Mishkin-rapporten, som sier at etter en periode med for lav inflasjon / for stram pengepolitikk, kan Riksbanken balansere bildet ved å føre en for ekspansiv politikk senere.

Finn vekslingskurser på våre valutasider

Riksbanken tror kjerneinflasjonen stiger fra 0,7 prosent i år til 1,9 prosent i 2009. BNP-veksten oppjusteres til 3,5 prosent i år og henholdsvis 2,9 og 2,5 prosent de neste par årene.

Vekstfallet skyldes noe lavere vekst i produktivitet og etterspørsel fra utlandet, tror Riksbanken.

Sjekk også våre boligbarometre for Norge:

Publisert: