Tore Kristiansen VG

Når politikerne krangler: Sykmeldinger sender et dyrt budskap

Legene til norske politikere kan være i ferd med å legitimere en kostbar tolkning av reglene for sykmelding. – Det kreves noe ekstra av de høyeste tillitsvalgte i landet, mener fastlege. 

Norge har det høyeste sykefraværet i verden. Forskning har vist at rundt halvparten av sykefraværet har sosiale årsaker, som dårlig ledelse, arbeidskonflikter, mobbing eller problemer på hjemmebane.