Regjeringen: En vanlig familie sparer over 17.000 kroner på strømstøtten i år

Uten støtte hadde en familie med et relativt vanlig forbruk betalt over 50.000 kroner for strømmen i år, ifølge regjeringens beregninger.

DYRT: De høye strømprisene har utløst strømstøtte i de dyre områdene i Sør-Norge alle månedene så langt i år.
Publisert:

En familie med et relativt vanlig strømforbruk sparer 17.200 kroner i året på dagens strømstøtte, ifølge regjeringens beregninger.

Det forutsetter at husholdningen har et strømforbruk på 20.000 kilowattimer i året, og at familien bor i et av områdene som har hatt svært høye strømpriser de siste månedene.

Det er Frps stortingsrepresentant Hans Andreas Limi som har spurt om hvor mye en husholdning sparer på regjeringens strømstøtteordning, i et skriftlig spørsmål til olje- og energiminister Terje Aasland.

Europower omtalte saken først.

Uten strømstøtten ville regningen kommet på 50.500 kroner. Med strømstøtte betaler en familie med et ganske vanlig forbruk anslagsvis 33.330 for strømmen i 2022, ifølge regjeringen.

Les også

Prisene har begynt å sprike: Sørlandet har dyrest strøm

Høye priser

Strømstøtten ble innført etter at strømprisen nådde rekordhøye nivåer i Sør-Norge i fjor.

Strømprisen har holdt seg på høye nivåer i de tre sørlige prisområdene også så langt i år. Stort sett har den ligget godt over én krone kilowattimen.

Støtteordningen innebærer at staten dekker 80 prosent av strømregningen for det som er over 70 øre per kilowattime. Det tar utgangspunkt i snittprisen per måned.

I Sør-Norge har prisnivået vært godt over det som gir strømstøtte alle månedene så langt i år, mens den har vært langt under i både Midt- og Nord-Norge.

Les også

Aasland foreslår å skru av strømmen til bedrifter på kalde dager

Dekker 90 prosent fra oktober

Strømstøtteordningen er blitt utvidet flere ganger, og er sist forlenget til mars 2023. Støttenivået økes også til 90 prosent av det over 70 øre kilowattimen i oktober, november og desember.

Det betyr at du i praksis sparer enda mer enn i eksempelet over, der støttegraden er 80 prosent hele året.

Regjeringen har ikke regnet på hva man vil spare med 80 prosent støtte frem til oktober, og 90 prosent ut resten av året. Men de har på spørsmål fra Frps Limi regnet på hvor mye en vanlig familie ville spart om støttegraden var 90 prosent hele året.

I det tilfellet ville eksempelhusholdningen spart 19.300 kroner i 2022.

Om staten hadde tatt hele regningen for det over 70 øre per kilowattime, ville den vanlige familien spart 21.500 kroner sammenlignet med om det ikke var noe strømstøtte.

Les også

IEA etterlyser mer effektiv energibruk

Beregningene har lagt de faktiske strømprisene til grunn til og med mai, og for resten av året har de sett på hva markedet tror om prisene fremover i prisområdet som dekker Østlandet.

Alt strømprisen består av er også tatt med. Det er gjort anslag for nettleie, avgifter og påslag fra strømselskapene. I tillegg har man lagt til grunn av man bruker mer strøm om vinteren, og mindre om sommeren.

Les også

Stor vannkraft først i køen hos NVE

Les også

Skal utrede statlig strømselskap: – Vi vil sikre strøm for en rimelig penge

Publisert: