Enighet om revidert nasjonalbudsjett: Mer til bistand og sosialhjelp – ikke billigere drivstoff

Regjeringen tilbakefører 2,5 milliarder til bistand og innfører moms på elbiler over 500.000 kroner. Men det gjøres ikke noe med de skyhøye bensin- og dieselprisene.

Publisert:

Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV) holdt pressekonferanse i Stortinget tirsdag klokken 9.

Leder Eigil Knutsen (Ap) i finanskomiteen har sammen med Senterpartiets Geir Pollestad forhandlet med SVs Kari Elisabeth Kaski siden 23. mai.

– Vi vet at mange merker at de økte prisene på mat og strøm. Det tar vi på det største alvor, sier Knutsen under pressekonferansen.

– Vi må prioritere hardere for å holde orden i økonomien.

Men regjeringspartiene og SV gjør ikke noe med bensin- og dieselavgiftene.

Mindre moms på elbiler

Regjeringen ville i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett fjerne momsfritaket for elbiler. I stedet ville de at elbiler som koster inntil 500.000 kroner, skulle få et beløp tilsvarende momsen i tilskudd.

Etter forhandlinger med SV blir det annen teknisk løsning, men resultatet for forbrukeren er det samme: Det skal innføres moms kun på kjøpsbeløp over 500.000 kroner for elbiler.

SV får også en liten oljeseier i avtalen: Av de 31 nye leteblokkene som skulle utlyses i år, skal tre blokker skjermes. Disse ligger nær den såkalte iskanten i nord.

Regjeringspartiene Ap og Sp er avhengige av støtte fra SV for å få flertall for budsjettet.

Regjeringen la frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 12. mai, men har ikke blitt enige med SV før nå.

– Gjennom denne avtalen blir budsjettet grønnere, mer rettferdig og vi trekker Norge i riktig retning, sier Kaski.

– Dere finner penger til bistand, myr og laks – men hva gjør dere for vanlige folks økonomi?

– Krisen er både nasjonal og internasjonal. For SVs del har det vært viktig å reversere bistandskuttet. Det er ikke riktig at verdens fattigste skal betale for krisen. Så mener jeg at vi stiller opp for folks økonomi i dag, og må stille opp mer i høst. Men ved å utvide sosialstøtten og strømpakken vi har forhandlet frem tidligere, så stiller vi opp, sier Kaski på VGs spørsmål.

– Hva har vært vanskeligst?

– De politiske avstandene har vært stor. For SV har det vært viktig å få en helhet på bistandsbudsjettet og en innretning på klima og fordeling som har vært god, sier Kaski.

– Totalt tonedøvt

Frp-leder Sylvi Listhaug kaller budsjettet et svik mot vanlige folk. Hun peker på at prisene fyker i været, uten at regjeringspartiene og SV gir lettelser i avgiftene på drivstoff.

– Jeg tror dette er bensin på bålet for alle de som er rasende over drivstoffpriser på nesten 30 kroner literen. De gjør ingenting for å ta bort avgiftene. Det ser ut som de prioriterer laks, myr og bistand. Det mener jeg er totalt tonedøvt for det som skjer i samfunnet vårt nå. En hån overfor det norske folk, sier Listhaug til VG.

Men Aps finanspolitiker Eigil Knutsen slår tilbake:

– Frp har ingen troverdighet i den økonomiske politikken. Skulle vi økt oljepengebruken mer, kunne det gitt vanlige folk langt høyere renteøkning enn Norges Bank legger opp til, sier Knutsen til VG.

– Det ville vært en dødsdom over vanlige folks økonomi, sier han.

Regjeringen tilbakefører bistandsmilliarder

SV har krevd at regjeringens forslag til revidert budsjett må bli bedre på klima og fordeling, og partiet har reagert kraftig på at det er lagt inn store kutt i bistandsbudsjettet.

Flere bistandsorganisasjoner gikk også hardt ut og kritiserte regjeringens budsjett.

Regjeringen foreslo å bruke 4 milliarder kroner fra bistandsbudsjettet på ukrainske flyktninger i Norge.

Nå tilbakeføres 2,5 milliarder av bistandspengene i det reviderte nasjonalbudsjettet. Altså er det, totalt sett, likevel et kutt i bistandspengene.

– I forhandlingene må vi møtes, og vi er veldig glade for å ha fått reservert mesteparten av dette kuttet. Men det er klart, vi vil trekke det enda lenger, sier Kaski.

MDGs Lan Marie Nguyen Berg er blant dem som reagerer:

– Å opprettholde kutt til internasjonal bistand er dypt usolidarisk i en tid der Norges oljeinntekter er mange hundre milliarder høyere enn regjeringen opprinnelig budsjetterte med. Å godta slike kutt i bistandsbudsjettet setter en veldig skummel presedens for statsbudsjettet til høsten, sier hun.

Redd Barna er fornøyde med reverseringen, men mener den kunne vært enda større:

– Vi er svært glade for at SV har klart å reversere såpass mye av regjeringens forslag til kutt i bistand. Vi mener likevel at regjeringen burde strukket seg lengre. Når utfordringene i verden står i kø, burde bistanden til verdens fattige økt, og ikke skrumpet inn i år, sier generalsekretær Birgitte Lange.

Pollestad: Reduserer ikke drivstoffavgiftene

På NRKs Politisk kvarter like før klokken 8 bekreftet Senterpartiets Geir Pollestad at drivstoffavgiftene ikke reduseres i revidert nasjonalbudsjett.

– Drivstoffprisene i Norge er altfor høye. Det kommer ikke av avgiftene, sier han.

Pollestad viser derimot til at det er markedsforholdene som har ført til økte priser.

– Vi har kommet til nå at vi ikke vil redusere drivstoffavgiftene, sier han.

Ukraina-krigen har gitt store utslag på bensinprisene. De siste månedene har de skutt i været, og prisene ligger nå på over 27 kroner literen.

Se VGs kommentator forklare hva det nye budsjettet betyr for deg:

Norsk olje og gass er skuffet, mens miljøbevegelsen jubler

Avtalen som følger budsjettenigheten slår fast at det ikke blir boring nær eller i Iskanten siden tre oljeblokker i Iskanten ikke kommer til å lyses ut i neste TFO-runde.

Torbjørn Giæver Eriksen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk olje og gass, sier at de er skuffet:

– Vi står midt i en energikrise hvor Europa skal kvitte seg med all russisk gass. Samtidig ber EU Norge levere så mye gass som mulig, sier han og fortsetter:

– Hvis Norge skal opprettholde et stabilt nivå på gassleveransene til Europa må vi fortsette å lete og finne mer gass. Da er det et uheldig signal å trekke tilbake leteområder på norsk sokkel.

Naturvernforbundet er derimot glade:

– Denne oljeseieren hadde aldri vært mulig uten SV sin innsats. For en gangs skyld har regjeringen lyttet til miljøfaglige råd om å ikke bore etter enda mer olje innenfor den sårbare iskantsonen, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Også Natur og Ungdom er fornøyde. Det forteller leder Gina Gylver til VG:

– Det er ikke så rart at Norsk olje og gass er skuffet, men vi i Natur og Ungdom synes dette er kjempebra! Verden har allerede funnet mye mer olje og gass enn det vi kan forbrenne, og da er det helt på trynet å fortsette å lete etter mer, sier hun.

Les også

Støre om økte levekostnader: – Dette er alvor

Gir oversikt over hovedlinjene i norsk økonomi

Etter at finanskomiteens egne frister ble brutt i forrige uke, har forhandlerne ikke hatt noen annen frist å forholde seg til enn selve behandlingen i stortingssalen nå på fredag.

En eventuell avtale må legges fram som forslag i salen samme morgen – som også er siste dag før Stortinget tar ferie.

Et nasjonalbudsjett er ikke det samme som et statsbudsjett.

Statsbudsjettet legges frem i oktober. Det viser hvor mye penger og utgifter Norge har det kommende året, og hva pengene skal brukes på.

Det reviderte nasjonalbudsjettet – som legges frem nå – beskriver derimot endringene som har skjedd siden den gang. Her begrunner regjeringen sine prioriteringer, og gir en overordnet oversikt over samfunnsøkonomien i Norge og i verden.

Nasjonalbudsjettet sier også noe om hvordan norsk økonomi påvirkes av endringene, og hvilke konsekvenser disse har for staten og Norge som land.

Publisert:
Gå til e24.no