NHO om rikinger: - Vi må tro dem, selv om vi ikke har makrotall som bekrefter dette

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO er enig med skatteprofessor: Formuesskatten bidrar ikke til at norske bedrifter blir solgt til utlandet.

Sjeføkonom Øystein Dørum (t.v.) og adm. direktør Ole Erik Almlid i NHO vil fjerne formuesskatten.
 • Sigurd Bjørnestad (Aftenposten)
Publisert: Publisert:

– NHO ønsker å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Den står i veien for verdiskaping og jobbskaping, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

I en såkalt fagartikkel på sine hjemmesider går NHO lengre: «NHO tror problemene med formuesskatten ikke kan løses på noen annen måte enn ved å fjerne skatten helt.»

Aksjer er definert som arbeidende kapital. Driftsmidler eid direkte av personer er også inkludert. Slik formue får 45 prosent rabatt i verdsettelsen til formuesskatten.

I Aftenposten/E24 fredag sa skatteprofessor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole at de mest brukte argumentene mot formuesskatten ikke består en faglig test.

Aftenposten/E24 har bedt Dørum kommentere Møens konklusjoner.

Mye av formuen i bedriften

Formuesskatten er skatt på samlet personlig formue. Også Dørum ser det slik.

Møen sa at skatten ikke kan tilordnes bare bedriftsformuen. Dørum forsvarer koblingen mellom bedriftsformue og formuesskatt.

– For mange av bedriftseiere som treffes av skatten, er en vesentlig del av formuen i form av driftsmidler eid direkte eller gjennom et aksjeselskap. Dette er tilbakemeldingen vi får fra våre medlemmer. Det kan være et hotell, maskiner, anleggsmidler og bygninger, sier han.

Dørum tror koblingen er mindre sterk for dem som har høy formue.

– Men særlig for dem som eier små eller mellomstore bedrifter, kan mye av formuen ligge i bedriften, sier han.

Må betales uansett

Bedrifter som utløser formuesskatt, er gjennomgående solide, hevder Møen. En av NHOs vesentligste innvendinger er knyttet til formuesskattens rolle når bedriften går dårlig.

– Eierne må betale formuesskatt selv om bedriften går med underskudd og det ikke er grunnlag for å betale ut utbytte. Derfor er det mer trykk fra medlemmene våre for å få ned formuesskatten enn skatten på selskapsoverskudd, sier Dørum.

Siden 2013 er skatten på overskudd redusert fra 28 til 22 prosent.

Eiere med bedrifter som går dårlig, kan ifølge Dørum ha problemer med å skaffe penger til skatten.

– Det hjelper ikke å si at eieren kan låne pengene. Går bedriften dårlig, er det ikke bare for eieren å gå i banken.

– Men eieren har vel i de aller fleste tilfellene annen formue enn eierskapet til bedriften?

– I mange tilfeller er det aller meste satt inn i bedriften. Da er det ikke mer å hente. Mange norske bedrifter er eid og finansiert av én eller få personer. Da er bedriften avhengig av at nettopp de kan stille med kapital. Formuesskatten reduserer deres evne til dette, sier Dørum.

Statsminister Erna Solberg (H) har i valgkampen besøkt oppdretteren Gustav Witzøe på Frøya. Der var formuesskatt et tema.

Stopper nye arbeidsplasser

Budskapet fra næringslivet er at formuesskatten tapper bedrifter for egenkapital. Det reduserer investeringene i nye arbeidsplasser.

Møen synes ikke dette er troverdig. Han tror solide bedrifter får finansiering selv om eieren betaler formuesskatt. Professoren utfordret eiere med formuesskatt til å stå frem med lønnsomme prosjektere de ikke får finansiert på grunn av skatten.

– Våre medlemsbedrifter oppgir at dette er en utfordring. Vi må tro dem, selv om vi ikke har makrotall som bekrefter dette, sier Dørum.

– Kan det tenkes at høy risiko, like mye som for lite egenkapital, er grunnen til at de ikke får finansiering?

– Høy risiko er nettopp årsaken til at mange av disse bedriftene ikke ville eksistert uten en eier som var villig til å satse. Og våre medlemmer sier at de ville investert mer uten formuesskatten.

Noen tall finnes

Frischsenteret har sett på økonomien til over 54.000 eiere av små og mellomstore bedrifter (se faktaboks).

– Tallene viser at de fleste eierne i dette datautvalget har relativt god likviditet. Det er positivt. Men tallene viser også at det ikke gjelder for alle.

– Tyder disse tallene på at formuesskatten er et stort eller lite problem for eierne?

– Ifølge forskerne har 10 prosent av eierne i dette datautvalget svak likviditet. Det er ikke ubetydelig. For disse kan formuesskatten være en utfordring for bedriften og de ansatte, sier Dørum.

Les på E24+

Formuesskatten: NHH-professor gir stryk til Solberg og Witzøe

Les også

Laksemilliardær Gustav Witzøe knallhardt ut mot formuesskatt

Noen kan flytte

Et argument mot formuesskatten er at det stimulerer til å selge bedriften til utlendinger som ikke har denne skatten.

Møen sier dette er en grov feilslutning. En nordmann som selger til utlandet, må fortsatt betale formuesskatt. Salget er bare en omplassering av formuen.

Dørum er enig i dette resonnementet.

– Den som bor i Norge kan ikke slippe skatt ved å selge bedriften til utlandet. Men formuesskatten kan stimulere til utflytting, sier han.

NHO og Dørum ser en rekke ulemper ved at noen flytter.

– Vi mister alle skatteinntektene fra dem, vi mister kompetansen deres og de kan ta med seg investeringene sine ut.

– Et oppdrettsanlegg eller et hotell er vel vanskelig å flytte?

– Hotellet står selvfølgelig der det står. Men dersom norske eiere med god kunnskap om de lokale forholdene flytter ut, kan det etter hvert få konsekvenser for investeringer i norske bedrifter.

Les også

Oda-gründer ut mot Witzøes oppgjør med formuesskatten: – Etisk lite gjennomtenkt

Les på E24+

Mener formuesskatten hindrer norske bedrifter fra å vokse

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Formuesskatt
 2. skatt
 3. NHO
 4. Gustav Witzøe

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Witzøe og Solberg kjemper mot formuesskatten. Professor gir argumentene deres stryk.

 2. Witzøe får støtte om formuesskatt: – Destruktiv og vridende

 3. Betalt innhold

  Witzøe må «tappe» selskapet for å betale formuesskatt, men stiller med milliarder for å kjøpe konkurrent

 4. Ekspert avviser oppdretternes skatteklaging

 5. Disse norske rikingene har allerede flyttet til Sveits