Tror folk tar høyde for rentehopp: – Vil bidra til å dempe boligprisvekst

Norges Bank vil fortsette med gradvise rentehevinger, samtidig som det høye norske gjeldsnivået utgjør den viktigste sårbarheten i det finansielle systemet.

GRADVIS RENTEØKNING: Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache tror norske husholdninger tåler gradvis renteøkning selv om gjeldsnivået er bekymringsfullt.
  • Camilla Knudsen
Publisert: Publisert:

Norges Bank trekker i en fersk rapport frem husholdningenes høye gjeldsnivå og sårbarhet for økte utlånsrenter og boligprisfall, som den viktigste sårbarheten i det finansielle systemet.

I forrige uke varslet banken at renten skal videre opp i desember. Sentralbankens prognoser tilsier ytterligere tre hevinger neste år, med en rentetopp på 1,75 prosent ved utgangen av 2024.

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache understreker at de kommende renteøkningene er godt varslet.

– I hvilken grad har norske husholdninger tatt høyde for at det kommer flere renteøkninger det nærmeste året?

– Vi har kommunisert dette tydelig. Det er også viktig å understreke at når vi nå varsler en gradvis økning i renten, så har det sammenheng med at forholdene i økonomien er blitt mer normale; arbeidsledigheten har kommet ned og flere har kommet tilbake i jobb, så det er bakteppet når vi nå signaliserer en gradvis heving i renten, sier hun til E24.

– Det er også sånn at når husholdningene tar opp lån, så tilsier kravene til god utlånspraksis at de nettopp skal ta høyde for en økning i renten, og det regner vi med blir fulgt opp, tilføyer hun.

Det store spørsmålet for boligmarkedet fremover er hvordan folk reagerer når rentehevingene faktisk merkes på lommeboken. Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom har tidligere sagt til E24 at hun frykter at Norges Bank da kan få en boligoverraskelse.

Les også

Sjeføkonom frykter Norges Bank kan få en bolig-overraskelse

– Vil dempe boligprisveksten

Boligprisveksten har dempet seg betydelig, etter en overraskende sterk vekst i pandemien. I oktober kom årsveksten ned til syv prosent fra en topp på over 12 prosent i april.

– Våre prognoser innebærer at de økte rentene vil bidra til å dempe boligprisveksten fremover, så vi får nokså moderat boligprisvekst, men det er klart det er usikkerhet om boligprisutviklingen og andre størrelser i norsk økonomi, sier Wolden Bache.

– Og nettopp usikkerheten om virkningen av høyere renter er noe komiteen legger vekt på og tilsier at styringsrenten økes gradvis.

Norges Bank jekket i høst opp sitt anslag for boligprisene til 1,7 prosent neste år, som likevel er betydelig lavere enn anslaget for årets vekst på 9,2 prosent.

– Vil et svakere boligmarked kunne hindre de varslede renteøkningene?

– Det er klart at dersom vi skulle få en svakere utvikling i boligmarkedet og husholdningenes konsum, så vil det kunne få betydning for pengepolitikken, men det må også ses i sammenheng med all annen informasjon om utviklingen.

Visesentralbanksjefen peker videre på at svakere utvikling i den norske økonomien isolert sett får betydning for rentesettingen, og at boligmarkedet er ett av mange forhold de ser på.

– Men det er også en rekke andre forhold som påvirker renteutsiktene og det må vi komme tilbake til i desember.

Norges Bank neste rentebeslutning, da renten mest sannsynlig vil heves til 0,5 prosent, kommer 16. desember.

Les på E24+

Ida Wolden Bache ligger godt an til å bli ny sentralbanksjef

Normalisering

Sentralbanken kuttet renten med totalt 1,5 prosentpoeng i løpet av den verste coronaperioden i fjor vår, og endte dermed på null prosent for første gang i historien.

– Hvorfor er det viktig å sette opp renten nå?

– Da vi satt ned renten til et historisk lavt nivå, så var det for å dempe konsekvensene av et historisk kraftig tilbakeslag i norsk økonomi og hjelpe husholdningene og bedriftene gjennom en krevende tid. Nå når forholdene i økonomien normaliseres, så tilsier det at rentenivået normaliseres, sier hun.

Bankene har i stor grad fulgt opp Norges Banks renteheving og økt boliglånsrentene.

Les også

Norges Bank varsler rentehopp rett før jul

Les også

Norges Bank ser høy gjeld som største sårbarhet

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norges Bank
  2. Rente
  3. Boligmarkedet

Flere artikler

  1. Norges Bank ser høy gjeld som største sårbarhet

  2. Norges Bank varsler ny renteheving i juni

  3. Varsler dyreste boliglån siden 2014: – De fleste har økonomi til å tåle økning i renten

  4. Olsen jekker opp anslaget på boligprisene i 2022

  5. Renterådet uenig om dobbel renteheving: – Står overfor et kostnadssjokk