Norges Banks utlånsundersøkelse: Låneetterspørselen på stedet hvil

Bedriftenes og husholdningenes låneappetitt var omtrent uendret på tampen av fjoråret. I tiden fremover er etterspørselen etter boliglån ventet å falle litt, viser sentralbankens undersøkelse blant de største bankene.

TALLSLIPP: Norges Banks låneundersøkelse tar blant annet for seg etterspørsel og tilbud for boliglån. Her sentralbanksjef Øystein Olsen ved en tidligere anledning.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Ifølge undersøkelsen var etterspørselen etter lån fra husholdninger og ikke-finansielle foretak, altså bedriftene, omtrent uendret i fjorårets siste kvartal.

Bankene endret heller ikke på utlånspraksisen, altså ble det hverken lettere eller vanskeligere å få lån.

Men bankene har økt egenkapitalkravene overfor foretakene noe, melder Norges Bank.

I første kvartal er det ventet kun små eller ingen endringer i faktorer som etterspørsel, kredittpraksis, lånebetingelser, utlånsrenter og utlånsmarginer.

For boliglån er det ventet litt svakere etterspørsel i tiden fremover.

Boligbrems

Tidligere har bankene strammet til på utlån i kjølvannet av fjorårets innstramminger i boliglånsforskriften.

De strengere reglene for boliglån har vært pekt ut som en av årsakene til at boligmarkedet har kjølnet.

Fallet i boligprisene startet våren 2017, og siden toppen har prisene falt med over 11 prosent i det tidligere brennhete Oslo-markedet.

Les også

Frykter tusenvis av jobber kan ryke i byggenæringen

Les også: - Den store rabattperioden er over

Fra desember til desember falt boligprisene på landsbasis med 2,1 prosent, noe som markerte det første året siden 2013 med nedgang i boligprisene, ifølge Eiendom Norge.

For myndigheter som Finanstilsynet og Norges Bank har imidlertid nordmenns kraftige gjeldsvekst vært en stor bekymring.

I takt med de tidligere årenes galopperende boligpriser har husholdningenes gjeld steget til rekordnivåer, noe som var mye av bakgrunnen for at Finansdepartementet gjorde det vanskeligere å få boliglån.

Undersøkelse blant storbankene

Norges Banks utlånsundersøkelse bidrar til å belyse endringer i etterspørselen og tilbudet av kreditt, for husholdninger og bedrifter.

I tillegg spørres det om endringer i bankenes lånebetingelser overfor husholdninger og bedrifter.

Bankene bedt om å vurdere siste kvartal sammenlignet med foregående kvartal. De blir også bedt om å vurdere forventet utvikling neste kvartal sammenlignet med siste.

De ti største bankene i det norske markedet deltar i undersøkelsen.

Les også

Rekordmange boliger til utleie

Les også

– Mange tenker nok at det lønner seg å vente

Les også

Frykter tusenvis av jobber kan ryke i byggenæringen

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Norges Bank
  2. Privatøkonomi

Flere artikler

  1. Flere vil ha fastrentelån

  2. Ingen utslag tross renteheving: Etterspørsel etter boliglån var om lag uendret i fjerde kvartal

  3. Fersk undersøkelse: Etterspørselen etter fastrentelån øker

  4. Bankene venter største fall i boliglånsetterspørsel siden finanskrisen

  5. Bankene melder om uendret boliglånsetterspørsel, lavere marginer