Norge selger dyrt og kjøper billig

Prisene på eksporten fra fastlandet har det siste året steget dobbelt så mye som importprisene. Det gjør Norge rikere uten at vi løfter en finger ekstra.

Arne-Martin Kjærland er fabrikksjef ved Hydro Høyanger. Norges eksport av aluminium steg fra 3,3 milliarder kroner i september i fjor til 4,2 milliarder i år.
Publisert: Publisert:

Norske eksportbedrifter på fastlandet har det siste året fått i både pose og sekk. De har solgt mer og i tillegg fått bedre priser. Det er ikke bare stigende oljepriser og skyhøye gasspriser som styrker Norges inntekter om dagen.

Fredag la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem tall for 3. kvartal for priser og volum i utenrikshandelen med varer. For eksportbedriftene på fastlandet går det godt:

  • Volumet i fastlandets vareeksport har steget nesten 14 prosent fra 3. kvartal i fjor til samme kvartal i år. Utlandet etterspør mer norske varer. Bedriftene klarer å levere.
  • Prisene har steget med over 15 prosent, regnet for vareeksporten eksklusive, skip, plattformer, råolje og naturgass.

Satt på spissen betyr prisoppgang økte inntekter for eksportbedriftene, men med minimal innsats. En slags Lotto-gevinst.

Gode tider i industrien

Aluminium er et eksempel: Den norske storprodusenten Hydro må ta prisene som gitt på verdensmarkedet. De er høyere enn på lenge, og er ekstra inntekt rett i kassen uten ekstra kostnader.

I næringsorganisasjonen Norsk Industri er direktør Knut Sunde fornøyd.

– Det er ingen tvil om at det er gode tider for industrien. Det er høy etterspørsel i kjølvannet av koronaen. De delene av industrien som selger råvarebaserte varer har høye priser. De som selger mer bearbeidede varer har greid å øke produksjonen og ansatt flere, sier han.

Norges realinntekt øker

Gode priser og økt volum er bra for eksportbedriftene og dermed Norge. Men den som er opptatt av Norges reelle inntekt, må også se på importprisenes endring det siste året.

De nye SSB-tallene viser at importprisene, eksklusive skip og oljeplattformer, bare har steget halvparten så mye som prisen på den tilsvarende eksporten. Vi selger dyrere i forhold til det vi kjøper.

Det er som om Fastlands-Norge har fått en økning i reallønnen. «Lønnsinntekten» i form av betaling for vareeksporten har steget mer enn prisen på varene vi kjøper gjennom importen.

Regjeringen vil ha varene ut

Den ferske regjeringen til Jonas Gahr Støre (Ap) vil at Norge skal selge enda mer til utlandet.

I Arbeiderpartiets program for 2021–2025 står det at partiet vil «øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030».

Senterpartiet vil også at Norge skal selge mer av produksjonen til utlandet. I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil «fastsette et mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030».

Målet om 50 prosent er jekket opp til «minst 50 prosent».

Les på E24+

Støre: Eksporten har «falt som en stein». SSB: «Klart høyeste noensinne»

Alle vil ha laks

Oppdrettsnæringen gjør i alle fall sitt for å oppfylle regjeringens eksportmål. De siste fire ukene i 3. kvartal lå eksportvolumet av fersk oppdrettslaks nesten 25 prosent høyere enn i de samme ukene i fjor. Prisen steg også.

Analytiker Paul T. Aandahl i markedsføringsorganisasjonen Norges sjømatråd forteller at det i år har vært gunstige vilkår i oppdrett. Sjøtemperaturen har vært høyere enn i fjor, og næringen har vært flinkere til å bekjempe lus på laks.

– Laksen har derfor vokst raskere. Man har slaktet mer, og fisken har i gjennomsnitt vært større enn i fjor, sier han.

Også når det gjelder etterspørselen har det gått mildt sagt bra. Den er nå høyere enn før pandemien.

– I de fleste markedene har folk opprettholdt det økte konsumet hjemme som under pandemien. Samtidig har forbruket på restaurantene økt i takt med gjenåpningen, sier han.

Les også

Ny rekord i eksportverdi i september: Solgte gass for 48,7 milliarder

Les også

Sjømateksporten har økt med 7,9 milliarder kroner hittil i år

Rekord i september

Så går det an å utvide fra Fastlands-Norge til Norge, det vil si inkludere eksport av olje og gass. Begge deler blir mye bedre betalt enn for ett år siden, særlig gassprisen er historisk høy.

I september ble det satt eksportrekord for varer for tredje måned på rad. SSB oppsummerer september med sterke ord: «Situasjonen i norsk vareeksport er historisk sett helt eksepsjonell, (...). Internasjonale forhold har ført til høye priser på viktige eksportvarer som olje, naturgass og aluminium. Samtidig har eksporten av fisk aldri vært høyere, (...).»

Handelsoverskuddet for varer på 53,7 milliarder kroner i september var det høyeste noensinne.

Les også

Gassprisene fortsetter oppover: – Desperat etterspørsel etter norsk gasseksport

Les også

Oljeprisen bikker 80 dollar for første gang på tre år

Publisert: