Få oversikt: Slik vil Støre-regjeringen endre Norge

HURDAL (VG) Hverken Andøya flystasjon eller Ullevål sykehus reddes. Det skal fortsatt letes etter olje, elevene skal få gratis skolemat og dyre elbiler skal få momsavgift.

Publisert: Publisert:

Etter å ha holdt kortene tett til brystet i flere uker, avslører Sp og Ap politikken de har blitt enige om.

  • Hva angår deg? Scroll ned for å se en liste med de største nyhetene.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har presentert regjeringens nye politikk utenfor Hurdalssjøen hotell.

I pakken lå det en stor skuffelse for SV.

Kjører videre med olje – mer skatt for høy inntekt

Ap og Sp vil nemlig fortsette å lete etter olje på norsk sokkel, og vil ha et stabilt aktivitetsnivå for olje- og gassvirksomheten.

Manglende gjennomslag på klima var én av grunnene til av SV brøt regjeringsforhandlingene og at Sp og Ap nå skal styre alene.

– Det aller mest avgjørende er at Norge når klimamålene. Det som er lagt frem i dag, legger ikke opp til det, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Det var også knyttet stor spenning til hvilke skatter og avgifter Sp og Ap vil kreve inn.

De vil holde det samlede skatte- og avgiftsnivået for folks inntekter uendret, men de som tjener over 750.000 kroner, må belage seg på å betale mer skatt.

De vil også at personer med høye formuer skal betale mer i skatt.

To nederlag for Sp – og et for Ap

I 2016 ble Andøya flystasjon vedtatt nedlagt, men Senterpartiet har hele tiden manet til omkamp – og at flystasjonen skal bestå.

Når de nå har kommet til makten, blir det imidlertid ingen redning av Andøya flystasjon. Den lokale Sp-ordføreren er mildt sagt forbannet.

Slik forsvarer Sp-lederen nederlaget:

Les også

«Sjokkert» over Støre-regjeringens klimagrep: – Tragisk og helt jævlig

Senterpartiet fikk heller ikke gjennomslag for at Ullevål sykehus i Oslo skal bestå. For av den nye plattformen, går det frem at Ullevål sykehus ryker, til fordel for store sykehus på Gaustad og Aker.

Ap gikk til gjengjeld på et nederlag i abortspørsmålet.

For de fikk ikke gjennomslag for en historisk utvidelse av abortloven, med selvbestemt abort inntil uke 18. I stedet skal et utvalg se på abortlovens bestemmelser og alternativer til dagens abortnemnder.

Uvanlig nok fristilles også partiene i abortspørsmålet, så både Sp og Ap kan prøve å søke flertall for sitt syn i Stortinget, selv om det undergraver den andre.

De største sakene – sjekk det som angår deg

Klikk på lenkene på hvert punkt for å lese mer. Og husk at den nye regjeringen til Ap og Sp ikke har flertall i Stortinget og må ha støtte fra andre for å få vedtatt denne politikken.

Les også

SV om regjeringsplattformen: – Altfor svak

Barn og skole

  • Gratis skolemat: Støre-regjeringen vil gradvis innføre gratis skolemat.
  • Barnehage og SFO/AKS: Støre-regjeringen vil redusere maksprisen i barnehagen. De vil også gradvis innføre gratis SFO og AKS for alle førsteklassinger.
  • Kutt for kontaktstøtte og au pair: Kontantstøtten for barn mellom 18 og 24 måneder blir kuttet. Au pair-ordningen vil de avvikle.
  • Fraværsgrensen: Det står ikke klart ut at de to partiene vil fjerne fraværsgrensen, bare at de vil gjøre reglementet «mer rettferdig for elevene og legge opp til økt gjennomføring».
  • Firerkravet for lærere skrotes. Det skal ikke lenger kreves minst fire i matte for å komme inn på lærerutdanningen.

Helse

Her kan du se Støres egen oppsummering:

Bil, vei og jernbane

  • El- og drivstoffavgift: Den nye Støre-regjeringen lover å redusere elavgiften og drivstoffavgiftene, og andre «avgifter som rammer folk flest». Det blir moms på nye elbiler til over 600.000 kroner.
  • Ikke mer konkurranse i jernbanen: Den nye regjeringen sier nei til mer konkurranseutsetting på jernbanen, men det står ikke noe om at de vil snu om på hele jernbanereformen.
Les også

Moms på nye elbiler over 600.000 kroner

Klima, miljø og energi

Forsvar og politi

  • Helikoptre til nord: Solberg-regjeringen flyttet de fleste av Forsvarets Bell-helikoptre sørover, men den nye regjeringen vil flytte flere av dem nordover igjen.
  • Politireformen skal evalueres. Sp og Ap skriver ikke at de skal snu om på hele politireformen, men de skriver at de skal evaluere den. Ap og Sp lover å opprette 20 nye tjenestesteder, og at dette arbeidet skal starte i 2022.

Skatt, arbeid og økonomi

Det var to fornøyde partiledere som la frem den nye politikken:

Les også

NHO-sjefen om den nye regjeringen: – Uheldig å innskrenke fleksibiliteten i arbeidslivet

Distrikt

Landbruk og beite

Les også

Støre-regjeringen lover skattekutt for de som tjener under 750.000 i året

Les også

SV kritisk til at Støre fortsatt vil lete etter ny olje og gass: – Dette var grått og trist

Publisert: