Regjeringen vil bruke 322,4 milliarder kroner fra Oljefondet

Publisert:

Ordbok:

Oljepenger: Dette er penger som overføres fra Oljefondet for å dekke opp for det underskuddet Norge har på statsbudsjettet når statens inntekter fra oljesektoren holdes utenom regnestykket.

Handlingsregelen: Rammene for hvor mye finansministeren kan bruke av pengene hvert år, bestemmes av den såkalte handlingsregelen. Maksgrensen for hvor mye en finansminister hvert år kan tillate seg å bruke av oljepenger, er satt på 3 prosent av Oljefondets verdi.

Oljekorrigert overskudd: Dette tallet viser hvordan det norske statsbudsjettet hadde sett ut på bunnlinjen dersom vi ikke kunne regne med inntektene som kommer fra oljen. Tallet finner du ved å ta statsbudsjettets totale inntekter minus utgifter, også trekke fra statens nettoinntekter fra oljesektoren.

Når svaret på dette er negativt – og det har det alltid vært – må underskuddet dekkes opp, og det er summen her som er den faktiske oljepengebruken.

Strukturelt, oljekorrigert overskudd: Når politikerne snakker om oljepengene, viser de imidlertid ikke til den faktiske oljepengebruken, men til et tall som i tillegg er justert for det som regnes som økonomiske svingninger utenom normalen og som har påvirket utgiftene eller inntekter unormalt mye.

Budsjettstimulans eller budsjettimpuls: Finansdepartementet måler oljepengene som andel av den verdiskapningen de regner med at Fastlands-Norge vil ha det kommende året.

Endringen i denne prosenten fra ett år til et annet, forteller om oljepengebruken stimulerer til økonomisk vekst, eller ikke.

Oppdatert data: Grafene som viser oljekorrigert underskudd opp mot handlingsregelen og budsjettimpuls brukte tidligere tall fra revidert statsbudsjett 2021 for det oljekorrigerte underskuddet. Dette har blitt oppdatert til å bruke tallene fra nasjonalbudsjettet 2022

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om