Dette mener Nav gikk galt i trygdeskandalen

Manglende styringssignaler fra departementet, mangelfull kompetanse og kapasitet, misforståelser og dårlig kommunikasjon trekkes frem som grunnen til at NAV har tolket EØS-reglene for trygd feil i flere år.

Nav-skandalen
 • Camilla Fredstad Huuse
 • Martha C. S. Holmes
Publisert:

– Dette skulle ikke skjedd. Vi i NAV har ikke gjort jobben vår godt nok, og det tar vi på alvor. Vår oppmerksomhet er å rydde opp i uretten, sier NAV-direktør Sigrun Vågeng på pressekonferansen der NAVs interne revisjonsrapport om saken presenteres.

Hun sier hennes ansvar som NAV-sjef er å finne ut hvor og hvorfor NAV har feilet, rette opp feilene de har gjort, og forhindre at noe slikt kan skje igjen.

– Dette ansvaret tar jeg så lenge jeg har tillit fra statsråden.

I rapporten går NAV gjennom det de mener gikk galt da EØS-reglene om trygd og utenlandsopphold trådte i kraft i 2012.

De har tolket feiltolket EU-reglene som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land siden 2012.

Minst 36 personer har fått ubetinget fengsel i opptil åtte måneder som følge av dette.

Minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har omgjort 57 feilaktige saker, og det er betalt ut rundt 1 million kroner til folk som har fått urettmessige krav, ifølge NTB.

Flere eksperter mener det kan være NAV-feilen gjelder allerede fra 1994 da EØS-avtalen trådte i kraft - før de nye reglene kom i 2012. NAV har ikke gått igjennom saker fra før 2012 der de gamle EØS-trygdereglene gjaldt i rapporten.

Mulig språkfeil

Revisjonsdirektør Terje Klepp i NAV mener en språkfeil kan være noe av grunnen til feiltolkningen.

Da den nye forordningen ble vedtatt i 2012, var den oversatt til flere språk - men ikke norsk. Den gamle forordningen var lik på dansk og norsk, men den nye forordningen skapte problemer.

I den nye forordningen ble bosted, som tidligere var definert som «vanlig oppholdssted» endret til «stedet der en person til vanlig er bosatt». Samtidig blir opphold endret fra «midlertidig oppholdssted» til «midlertidig bosted».

Klepp mener dette kan være noe av årsaken til feiltolkningen.

Intern diskusjon i NAV i 2014

I 2014 etablerte NAV et erfaringsforum på sine hjemmesider. Det er et internt forum hvor NAV ansatte kan drøfte forskjellige problemstillinger. I årene 2014 og 2015 ble det sendt flere spørsmål om EØS-regelverket var tolket riktig, men disse spørsmålene ble ikke løftet til ledelsen i NAV fra Klageinstansen.

– Det ble holdt på et lavere nivå i et nettforum, og ble ikke løftet opp til et høyere nivå. Det burde det blitt, sier Klepp.

Kommunikasjonsproblemer

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fastholdt at hun først ble gjort kjent med feiltolkningen i julen i 2018. Hun har også fastholdt at det først var den 30. august 2019 at departementet fikk beskjed av Nav om at feilen også kunne føre til at folk hadde blitt feilaktig dømt – og at det var da den store alarmen gikk i departementet.

Ifølge NAV er dette en misforståelse, som har oppstått som følge av for dårlig kommunikasjon.

I mars i år skrev departementet til NAV at NAV kunne endre praksis slik at man kunne ta med trygdeytelser ut av landet også ved korte utenlandsopphold - ikke bare hvis man skulle flytte - som man tidligere har trodd.

Klepp sier på pressekonferansen at det har vært en del uformell kontakt i forkant av dette, som kan være noe av grunnen til at både NAV-ansatte og departementet i begynnelsen trodde endringen bare gjaldt «korte opphold» - altså opphold inntil fire uker.

Men han sier korte opphold i realiteten gjelder alle midlertidige opphold, ikke bare opphold under fire uker, men at dette ikke ble kommunisert godt nok.

– Dette er grunnen til at NAV fortsatte på feil spor en stund til.

NAV Klageinnstans hadde imidlertid stoppet behandlingen av alle saker som omhandlet midlertidige reiser til utlandet ved årsskiftet.

Les også

Gikk etter NAV-skandalen – får fortsatt millionlønn

Ba om EØS-hjelp - fikk nei

Den store alarmen i departementet gikk den 30 august, da man ble kjent med at folk kunne være uriktig dømt som følge av feiltolkningen. Etter dette har NAV-dømte blitt kalt inn til soning - og svaksynte Erik ble dømt til fengsel i september.

Vågeng sier dette om tiden som gikk fra august, til feilen ble offentlig kjent 28. oktober.

– Den tiden ble brukt til å være helt sikker på at vår lovfortolkning være riktig hvis vi endret dette, sier hun.

Klepp trekker frem at flere ytelser ble slått sammen til AAP i 2007, og at man i perioden etter samtidig jobbet med den nye trygdeforordningen som til slutt ble innført i 2012.

I 2009 etterspurte Nav ha signaler til hvordan de kommende EØS-reglene skulle tolkes. Det ville ikke Arbeids- og inkluderingsdepartementet gi - de viste til at NAV hadde vært på de samme møtene som dem, og at forordningen ikke ville innebære store endringer.

Skal gjennomgå andre områder

NAV har også gått gjennom hva som skjedde internt i NAV etter at Trygderetten fra sommeren 2017 begynte å sende saker i retur til NAV, fordi domstolen mente etaten hadde tolket EØS-reglementet feil.

I tillegg går de gjennom hva som skjedde fra desember 2018, da første varselet ble sendt til departementet, til skandalen ble offentlig kjent 28. oktober i år.

– Rapporten ble ferdig sent i går kveld. Internrevisjonen har jobbet med rapporten i seks uker. Arbeidsgruppen har gått gjennom en stor mengde dokumentasjon og snakket med 50 personer som jobber eller har jobbet i NAV, sier revisjonsdirektør Terje Klepp.

NAV har kun gjennomgått saker relatert til sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og pleiepenger, som det er klart at har vært omfattet av NAV-skandalen.

Av de 48 dommene riksrevisjonen ville se på på nytt da NAV-skandalen ble kjent, dreide 47 av sakene seg om AAP.

Så langt er ytelsesdirektør Kjerstil Monland den eneste som har gått av som følge av skandalen. Hun får beholde millionlønnen i NAV, kunne VG fortelle tidligere denne uken.

Statsminister Erna Solberg sa tirsdag at hun ikke kan huske hvordan hun fanget opp NAVs praksisendring.

NAV-sjefen sier det nå er satt ned en  intern gruppe i NAV som går igjennom andre EØS-forpliktelser NAV har, for å se om NAV har tolket reglene feil på andre områder

– Vi har vært for svake på EØS-retten betydning for norsk forvaltning. Vi har ikke hatt god nok samhandling med ASD og andre instanser, sier hun.

Se NAV-saken forklart her:

Les også

Gikk etter NAV-skandalen – får fortsatt millionlønn

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Nav-skandalen
 2. EØS
 3. Trygdeskandalen
 4. Nav
 5. EU
 6. Anniken Hauglie
 7. Erna Solberg

Flere artikler

 1. NAV-skandalen: Gjenåpner 36 saker

 2. NAV-skandalen: SV varsler mistillitsforslag mot Anniken Hauglie (H)

 3. Gikk etter NAV-skandalen – får fortsatt millionlønn

 4. Nav-skandalen: Trygdemottagere uriktig dømt til fengsel

 5. Én av tre Nav-dømte sier at de ikke forsto reglene