Kvinnefraværet skyter i været

Kvinner er mye mer borte fra jobben enn menn, og tendensen er klart økende. Ingen har noen god forklaring.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm var nylig sykemeldt. NÅ viser forskning at fraværstendensen er klart økende blant kvinner.
Publisert: Publisert:

– Sykefraværet øker, og kvinner står for økningen. Hvorfor det er slik at det er bare kvinners sykefravær som øker, vet vi lite om, sier Andreas Ravndal Kostøl i Statistisk sentralbyrå (SSB) til Dagens Næringsliv.

Sammen med kollega Kjetil Telle har han det siste året vært den første til å samle ulik forskning som har vært gjort på dette området, både i Norge og internasjonalt.

Verken graviditet, tunge omsorgsyrker eller det at kvinner tar mest ansvar hjemme kan forklare det stadig økende gapet mellom menn og kvinners sykefraværsprosent, har de funnet ut.

60 prosent høyere

I dag er sykefraværet blant kvinner 60 prosent høyere enn blant menn, mens det før 1979 var mennene som var mest syke.

Kostøl viser til at man ved å sammenligne kvinner og menn ansatt i akkurat samme sektor og yrke, ser den samme tendensen, kvinnen er mer borte enn mannen.

– I tillegg ser vi at fraværet blant kvinner slettes ikke er konsentrert til omsorgssektorene, forklarer Kostøl.

– Uansett ser det ut til at menn tar mer ansvar hjemme nå enn tidligere, så det burde være med på å minske gapet de siste årene, noe vi ikke ser tendenser til.

Holdningsforskjeller

Seniorforsker ved Frischsenteret ved Universitetet i Oslo, Knut Røed, peker på at det kan være holdningsforskjeller mellom kjønnene eller biologiske forskjeller.

– Tradisjonelt har arbeidet vært viktigere for mannen. Vi kan ikke se bort ifra at slike verdier henger igjen, sier han.

Les flere nyheter på E24.

Publisert:
Gå til e24.no