Færre søkte om trygd i USA

Laveste nivå siden februar.

Publisert:

Antallet førstegangssøkere til arbeidsledighetstrygd falt med 23.000 til 381.000 i forrige uke.

Det viser den ukentlige rapporten fra det amerikanske arbeidsdepartementet.

Økonomene ventet en nedgang til 395.000, viser et medianestimat fra Marketwatch.

Nivået er det laveste siden februar.

Samtidig ble tallene fra uken i forveien oppjustert med 2.000 til 404.000 arbeidssøkende.

Snittet de fire siste ukene viser imidlertid en nedgang i førstegangssøkere på 3.000 til 393.250 i forrige uke.

Når det gjelder de som har vært søkere i mer enn én uke så økte dette antallet med 35.000 til 3,74 millioner personer, i uken som ble avsluttet 12. november.

Totalt var det 3,58 millioner amerikanere som mottok en form for statlige ytelser, viser oversikten. Det var 174.000 færre enn uken tidligere, og det laveste nivået siden september 2008.

Førstegangssøkere (Jobless claims - USA)

Dette er ukentlige tall for førstegangssøkere til ledighetstrygd i USA, fra det amerikanske arbeidsdepartementet.

Tallene kommer meget raskt, og har derfor en viss betydning. Men de svinger svært mye og er regnet som en lite pålitelig indikator på arbeidsmarkedet.

Mange analytikere følger derfor heller et fireukers glidende snitt, som fjerner litt av støyen fra tallene.

Publisert: