Brende: – Rettigheter bør bli FN-mål

Menneskerettigheter må bli ett av FNs nye utviklingsmål, mener utenriksminister Børge Brende (H). Mandag deltar han på et FN-møte om menneskerettigheter sammen med kronprinsesse Mette-Marit.

MENNESKERETTIGHETER OG GODT STYRESETT: Utenriksminister Børge Brende skal holde et innlegg på vegne av de nordiske landene. Han skal prate om menneskerettigheter og godt styresett som del av de nye utviklingsmålene.
Publisert: Publisert:

Møtet holdes i New York, og Mette-Marit skal etter planen gå på talerstolen rett etter FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Innlegget hennes vil handle om global helse og rettigheter, særlig knyttet til bekjempelsen av hiv og aids.

Brende holder sitt innlegg, som handler om menneskerettigheter og godt styresett som del av de nye utviklingsmålene, på vegne av alle de nordiske landene.

– Godt styresett, kamp mot korrupsjon, menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper er avgjørende for fattigdomsutryddelse og bærekraftig utvikling, sier Brende til NTB.

Utryddelse av fattigdom

I de opprinnelige tusenårsmålene fra år 2000 har verken menneskerettigheter eller prinsipper for god offentlig styring noen sentral plass. Brende håper på endring når de nye utviklingsmålene skal vedtas neste år.

– I forhandlingene om målene vil Norge jobbe aktivt for å implementere godt styresett, understreker utenriksministeren.

Han har tidligere uttalt at utryddelse av all ekstrem fattigdom innen 2030 vil bli det viktigste utviklingsmålet, og dette er også noe Norge prioriterer høyt i forhandlingene.

Den norske regjeringen er med og leder arbeidet med å finne ut hvordan målene skal finansieres. Vurderingen av mulige finansieringsløsninger skjer parallelt med forhandlingene om innholdet i målene, og Brende sier arbeidet med finansieringen så langt går bra.

Høyere ambisjoner

Flere av målene som ble vedtatt ved årtusenskiftet, er blitt nådd før tiden. Fattigdommen i verden er mer enn halvert, innbyggere i slumområder har fått bedre levekår og flere jenter går på skole.

Likevel var over 900 millioner mennesker underernært i 2010, og i de nye utviklingsmålene skal ambisjonsnivået heves.

Møtet mandag er det sjette og siste såkalte høynivåmøtet i forbindelse med utviklingsmålene. Under oppholdet i New York vil kronprinsesse Mette-Marit også motta en pris fra organisasjonen amfAR, som jobber med finansiering av forskning på hiv og aids.

Publisert: