BEKYMRING I NORGES BANK: Ett av seks lån uten avdrag

Stadig flere boliglånkunder betaler ikke avdrag på lånene sine.

Publisert:

- En undersøkelse tyder på at ett av seks nye boliglån nå er avdragsfrie. Året før var det ett av åtte lån, sier Birger Vikøren, fagdirektør i Norges Bank og leder for Finansmarkedsavdelingen.

Over pipa

Samtidig er det stadig flere som låner over pipa, ved at lånet utgjør mer enn 100 prosent av boligens verdi.

Andelen som velger fast rente på boliglånet sitt faller også.

- Det er nå bare litt over 7 prosent av nye boliglån som har fastrente, sier Vikøren.

I Danmark er 40 prosent av nye lån på fastrente. I Sverige er andelen 60 prosent.

Endelig utgjør såkalte rammelån om lag halvparten av låneveksten til husholdningene.

- Mye av disse lånene finansierer nok privat forbruk, sier Vikøren.

Sparingen faller

Økningen i rammelån kan også være med på å forklare hvorfor folk sparer stadig mindre. Siden 2002 har sparingen, som andel av inntekten, falt fra 6 prosent til 1 prosent.

- Mange føler nok også at de har en god økonomi, med stigende boligpriser, og at de derfor ikke trenger å spare, sier Vikøren.

Alle disse elementene til sammen gjør husholdningene sårbare. Iallfall litt.

Lavere risikopremier

I tillegg til husholdningens posisjon, følger Norges Bank nøye med prisingen av risiko i verdens finansmarkeder. Og denne er lav nå.

- Forskjellen i renten mellom gjeld til utviklingsland og USA er liten. Det samme er forskjellen mellom renten på obligasjoner med høy risiko, og på statsobligasjoner, sier visesentralbanksjef Jarle Bergo.

Eiendom

Norges Bank peker også på prisene på næringseiendom som et sentralt utviklingstrekk.

- Lave langsiktige renter har gjort investeringer i næringseiendom mer attraktivt, skriver banken i rapporten Finansiell stabilitet, som ble publisert tirsdag.

Norges Bank mener åpenbart at disse investeringene er ganske trygge. Leiesatsene på kontorlokaler har steget kraftig, særlig i Oslo. Men leien er fremdeles lav i et historisk perspektiv (se figur).

Tilfredsstillende

I det store og hele er likevel Norges Bank svært fornøyd med stabiliteten og sikkerheten i det norske finansielle systemet.

- Disse risikofaktorene har liten sannsynlighet for å slå inn, selv hver for seg. Og selv om de slår inn, vil bankene kunne håndtere dem godt. Banksystemet er langt mer solid enn det var før krisen på slutten av 1980-tallet, sier Vikøren.

Sjekk flytende rente og fast rente.

Publisert:
Gå til e24.no