Industrien kan slippe ut gratis

Kraftkrevende industri skal slippe å betale for utslippene av CO2.

Publisert:

Norge vil følge EUs kvotesystem, og gi industrien mye gratis kvoter for utslipp av CO2 og andre klimagasser. Det melder NRK og Dagens Næringsliv torsdag.

Industrien ønske

Regjeringen innfrir dermed ønskene til bransjeorganisasjonen Norsk Industri, som lenge har kjempet for at industrien fortsatt skal slippe å betale for utslippene sine. Nå er administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri fornøyd.

- Hvis vi får et system i Norge hvor vi må betale for kvoter som konkurrentene i EU-land får tildelt fra staten, så vil det føre til en så tøff innstramning av konkurransevilkårene at bedrifter vil gå overende og produksjonen vil bli overført fra Norge til andre land, sier Lier-Hansen til NRK.

EU har bestemt seg for å dele ut gratiskvoter tilsvarende 90 prosent av utslippene i industrien.

Når regjeringen har bestemt seg for å følge dette prinsippet, har regjeringspartiet SV gått på nok en smell i miljøpolitikken. SV har flere ganger antydet at industrien skal betale for kvotene.

Ikke økonomisk

Gratiskvotene tildeles på bakgrunn av tidligere utslipp.

Miljøøkonomen Michael Hoel mener det vil bremse innovasjonen av mer miljøvennlige teknologier.

- Man kan forestile seg for eksempel en sementfabrikk med betydelige utslipp og gratis kvoter som dekker en stor del av dette. Om en slik bedrift utvikler en ny prosess som reduserer utslippene kraftig, finnes ingen drivkraft for å ta denne i bruk. Tvert imot ville man sitte helt stille – og unngå at gratiskvoter blir inndratt, sier Hoel ifølge Dagens Næringsliv.

Les også: Slakter klimapolitikken

Publisert: