Slik regnet vi

Dette er metoden E24 brukte for å regne seg frem til kø-kostnadene

Publisert: Publisert:

For å beregne den totale tiden som går tapt, har vi tatt utgangspunkt i data for forsinkelser fra konsulentselskapet Asplan Viak. Som E24 skrev i går, har Asplan undersøkt tidsbruken på 17 ulike ruter rundt Oslo, både i rushtiden og utenfor.

Vi har i tillegg fått data for antall bilister hver time i døgnet på de sju bommene i bomringen med mest trafikk fra Fjellinjen. Disse bommene har til sammen 75 prosent av trafikken. Trafikken forbi disse bommene mellom klokken 7 og 9 om morgenen, kombineres med de relevante rutene til Asplan.

Dermed finner vi den ekstratiden som brukes på grunn av rushtrafikken om morgenen forbi de sju bommene. Total tid hver morgen på de sju bommene vi har studert, er 9600 timer. Hvis vi tar hensyn til disse bommene bare dekker 75 prosent av totalen, blir kostnaden 13.000 timer om morgenen.

Om ettermiddagen er trafikken mer spredt enn om morgenen. Dermed er forsinkelsene noe mindre. Men det er køer også på ettermiddagen, og total køtid hvert døgn estimerer vi til 22.000 timer.

Publisert: