- Kina bør kjøpe 50 mrd. kroner

Kina bør bytte ut noen av sine dollarreserver med norske kroner, mener Jan Andreassen i Terra Securities. Det vil i så fall dempe Norges Banks rentehevinger.

Publisert: Publisert:

Dette er scenariet som kan gi sterke norsk krone: At Kina, som har en billion dollar i valutareserver, dytter en knapp prosent av dem inn i norske kroner.

Jan Andreassen, sjeføkonom i Terra Securities, synes det er vanskelig å forstå hvorfor sentralbanker og langsiktige investorer er fullastet med obligasjoner som kaster langt mindre av seg enn tilsvarende norske papirer.

Flere nyheter på E24.

Norge kan tilby en langt større kredittsikkerhet enn de fleste europeiske land, påpeker Andreassen, og renten er høyere.

Når kronen dessuten svinger med oljeprisen, om enn i varierende grad, kan en investering i norske kroner dessuten bidra til å redusere risikoen i porteføljer som rammes av stigende oljepriser.

Det kan ha vært noe av vurderingene da Riksbanken i april besluttet at 10 prosent av svenske valutareserver skal være i norske kroner.

Bare kronefordeler

For Kina, som har valutareserver for over 1000 milliarder dollar, svarende til vel seks billioner kroner, burde norske statspapirer friste, mener Andreassen:

"Hvis de kjøpte norske obligasjoner i stedet for andre euroepiske statsobligasjoner, ville deres avkastning øke, deres kredittrisiko reduseres og svingningene i verdien på deres porteføljer ville kunne dempes," skriver han i en markedsrapport.

Andreassen synes det er en gåte hvordan vi kan holde en positiv rentedifferanse på et halvt til ett prosentpoeng uten at større internasjonale investorer utnytter den "enestående muligheten" til å sikre seg en sunnere verdipapirportefølje.

"Faktum er at den kinesiske sentralbanken burde kjøpe 40-50 milliarder i norske kroneobligasjoner, gitt at deres samlede valutareserver motsvarer over 6000 mrd kroner, og vokser med en takt på over 1000 mrd kroner i året", skriver han.

- Kronen styrkes 4-5 prosent

Selv tør han likevel ikke spå annet enn at kronen styrker seg med 4-5 prosent neste år, en kronestyrking han betegner som moderat. Det vil ikke være nok til å hindre rentehevinger i 2007, men begrense Norges Bank-renten til 4,50 prosent, venter Terra-økonomen.

Norges Bank legger på sin side til grunn en moderat kronesvekkelse, noe som åpner for kraftigere rentehevinger enn hva markedet generelt og Terra Securities spesielt satser på.

Sentralbanken satte renten opp til 3,50 prosent 13. desember.

Publisert: