Krever svar

Per-Kristian Foss krever at Erik Solheim forklarer seg om sin håndtering av Nordfund.

Publisert:

Bakgrunnen er at Høyres nestleder og medlem i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Per-Kristian Foss vil sette Nordfund-saken i fokus igjen, skriver Dagens Næringsliv.

Les flere nyheter på Næringsliv24s forside.

- Vi vil ha trøkk på denne saken, sier Foss til Dagens Næringsliv.

I september sendte kontroll- og konstitusjonskomiteen et brev til Solheim og ba om statsrådens synspunkter på forholdene i det statlige utviklingsfondet Norfund.

Feilinformerte

Bakgrunnen er at det i en hemmelig rapport fra Ernst & Young tidligere i år ble dokumentert at det statlige bistandsfondet Norfund har tapt 300 millioner kroner siden oppstarten i 1997.

Rapporten dokumenterer også at administrerende direktør Per Emil Lindøe har feilinformert styret om utviklingen i selskapets investeringer, slik at den økonomiske situasjonen fremstod bedre enn den engetlig var.

I tillegg har han systematisk fjernet negative vurderinger av investeringsprosjekter.

Mer detaljer

For en uke siden sendte Solheim svar på dette brevet der han lovet å komme tilbake med detaljer senere. I går besluttet imidlertid komiteen å sende et nytt brev til Solheim med utdypende spørsmål om statsrådens håndtering av forholdene i Norfund.

- Svaret var litt knapt. Det vi særlig vil vite mer om, er hva styret har lagt til grunn for å legge Ernst & Young-rapporten til side. Det er et kjernespørsmål, sier Foss til Dagens Næringsliv.

Les flere nyheter på Næringsliv24s forside.

Publisert: