Regjeringen vil dekke faste kostnader til selskaper

Den nye krisepakken fra regjeringen er på 10–20 milliarder kroner per måned. Den skal hjelpe corona-rammede selskaper med betydelig inntektsfall og løpende kostnader.

Finansminister Jan Tore Sanner (H).
Publisert:

En rekke norske selskaper er svært hardt rammet av coronaviruset og påfølgende tiltak fra regjeringen for å stoppe spredningen. Selskapene trues av betydelige fall i omsetning, samtidig som kostnadene løper.

Regjeringen svarer nå med en ordning der staten skal kompensere bedrifter som er særlig hardt rammet. Tiltakene handler om at regjeringen vil dekke en del av kostnadene som selskaper må betale, selv om inntekter forsvinner.

Denne krisepakken vil være på 10–20 milliarder kroner per måned, men beløpet er avhengig av hvor mange bedrifter som benytter seg av den.

– Det er tusenvis av norske bedrifter som nå opplever at inntektene faller brått, men som likevel har husleie, forsikringer og andre utgifter som ikke forsvinner selv om de reduserer driften og permitterer ansatte. Når staten dekker deler av disse kostnadene, øker vi sjansen for at bedriftene holder seg flytende og raskere kan bidra til å skape verdier og arbeidsplasser når krisen er over, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en melding.

Skal gå raskt å få penger

Det er foreløpig ikke kjent hvor stor andel av kostnadene som dekkes, men regjeringen vil komme tilbake med detaljene om en uke.

Regjeringen vil at ordningen skal være enkel å benytte og administrere, og det skal ta kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto.

Myndighetene arbeider sammen med Finans Norge for en løsning der bedriftene søker støtte digitalt, en løsning som skal bidra til at pengene blir utbetalt så snart som mulig.

– Den midlertidige ordningen skal være målrettet og få virkning raskt, samtidig skal den favne bredt. Regjeringen vil i dialog med næringsorganisasjonene og LO utarbeide de konkrete rammene for ordningen i løpet av kort tid, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Nybø sier at norsk næringsliv står i sin tøffeste kamp noensinne, og at fremtiden er veldig usikker, og at de derfor har satt i gang en rekke strakstiltak som skal bidra til å redde bedriftene og arbeidsplassene.

– Ikke alle bedrifter og virksomheter har blitt fanget opp av de krisepakkene vi har lagt fram, derfor jobber vi med videre tiltak. Kompensasjonsordningen skal være med på å hindre at levedyktige bedrifter må legges ned, sier Nybø.

Danske tiltak

Tiltakene ble lagt frem på en pressekonferanse fredag morgen fra klokken 8, der blant annet finansminister Jan Tore Sanner (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) var til stede.

Flere næringslivsledere har slått alarm og sagt at det kun er et tidsspørsmål før det blir massekonkurser, om ikke regjeringen kommer med tiltak som kompenserer bedriftene.

Danmark har allerede lagt frem tiltak som sikrer virksomheter kompensasjon, gitt at selskapene har et stort omsetningsfall. Selskapene som blir tvunget til å stenge får ekstra mye hjelp, og kan få dekket opptil 100 prosent av deres faste kostnader, slik som husleie og renteutgifter.

Blant næringslivslederne som har bedt regjeringen gjøre som danskene er eiendomsmilliardær Christian Ringnes og hotelltopp Petter Stordalen.

Dette har skjedd

Det er nå over to uker siden regjeringen varslet de mest inngripende tiltakene i fredstid. Blant de rammede i næringslivet er frisører, hudpleiere, treningssentre, svømmehaller, som alle har måttet lukke dørene.

Fly- og cruiseselskaper er også direkte rammet etter at passasjertrafikken i praksis er blitt stanset ved alle flyplasser og havner i Norge.

Dette er corona-grep som tidligere er tatt mot næringslivet:

  • Endringer i reglene for permittering. Norske arbeidsgivere får anledning til å permittere ansatte på to dagers varsel. Perioden arbeidsgivere må betale lønn til permitterte kuttes fra 15 til to dager. Permitterte får full lønn i 20 dager.
  • Kutt i arbeidsgiveravgiften og krisegrep rettet mot kultur, idrett og frivillighet, samt en garantiordning på 6 milliarder for luftfarten.
  • En bankpakke på 100 milliarder kroner i lånegarantier og obligasjoner til kriserammede bedrifter.
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om