Vil gå til retten for å stoppe skattelister

Skattebetalerforeningen vil gå til rettslige skritt for å stoppe Finansminister Kristin Halvorsens offentliggjøring av skattelistene.

Publisert:

Striden dreier seg om at skattelistene gjøres offentlige i elektronisk form, gjennom at pressen for tilgang på dem, skriver Finansavisen.

Halvorsen vil fortsette

I Stortingets spørretime forrige uke bekreftet Finansministeren at dette er noe hun ønsker å fortsette med.

Dette gjør at Skattebetalerforeningen nå vurderer å gå rettens vei for å stoppe offentliggjøringen.

Foreningen mener dagens regler ikke bare er i en gråsone i forhold til menneskerettighetskonvensjonen, men at det skal være stor fare for datakriminalitet og ID-tyveri som følge av offentliggjøringen.

Kan bryte medmenneskerettighetene

Advokat Kyrre Engen har tidligere argumentert for at offentliggjøringen neppe er i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), men at det er tvil om hvorvidt myndighetene kan overlevere komplette skattelister til mediene, skriver Finansavisen.

Ifølge Eggen vil en offentliggjøring uten noen skranker for elektronisk publisering kunne være en krenkelse av EMKs artikkel 8.

Viktig for samfunnsdebatten.

Halvorsen forsvarer dagens ordning som begrunnet i tungtveiende samfunnsmessige hensyn og mener at åpenhet rundt skattelistene er viktig for samfunnsdebatten.

Administrerende direktør i Skattebetalerforeningen Jon Stordrange sier til Finansavisen at de vil vurdere rettslige tiltak på bakgrunn i artikkel 8, men at dette er en lang og tidkrevende prosess.

Flere nyheter på E24.

Publisert: