Mener denne grafen oppsummerer dagens rentedom

Særlig én faktor var viktigere for Norges Bank enn alt annet, mener sjeføkonom.

MER KONKURRANSEDYKTIG: Den oransje grafen viser hvordan blant annet norske bedrifter innen tradisjonell eksport har forbedret sin kostnadsmessige konkurranseevne som følge av den kraftige kronesvekkelsen.
  • John Thomas Aarø
Publisert:

– Skal vi lese mellom linjene, er det dette som oppsummerer det Norges Bank gjør, sier sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i hedgefondet Nordkinn Asset Management til E24.

Han viser til en graf som viser utviklingen i Norges lønnskostnader relativt til våre handelspartnere (se øverst).

Les også

Kronen styrket etter rentebeslutningen: Her blir juleferien billigere

En kolossal kronesvekkelse de siste årene har utradert en kraftig forverring av konkurransen relativt til utlandet, som følge av feiende frisk lønnsvekst i Norge.

Faktisk har over 10 år med forverring av konkurransekraften fordampet som følge av kronesvekkelsen, ifølge grafen til Norges Bank.

– Essensen

Norges Bank besluttet torsdag å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent.

Dette gjorde sentralbanken til tross for at den ser mørkere på utsiktene for norsk økonomi enn den gjorde i september.

Imidlertid senket sentralbanken rentebanen, den forventede styringsrenten de neste tre årene, relativt kraftig og tegnet en svært stor sannsynlighet for ytterligere kutt neste år.

VIKTIG SVEKKELSE: Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management mener Norges Bank vil holde kronen svak så lenge den makter.

I den importveide kronekursen, som er vektet mot valutaene til Norges 44 største handelspartnere (I44), var indeksen på 110 poeng, men falt til 108,5 poeng da det ble kjent at Norges Bank ikke kuttet renten. Imidlertid har kronen svekket seg noe torsdag ettermiddag (se graf lenger ned i saken).
– Kronen gikk sterkere, men fortsatt er valutaen svært svak, sier Wilhelmsen.

Valutaanalytiker Camilla Viland i DNB Markets

Han peker også på at effekten på kronekursen av uendret rente til dels ble oppveid av at sentralbanken varslet om utsikter til inntil to nye rentekutt.

Lavere styringsrente betyr isolert sett en svakere valuta.

– Dette bidrar til å hindre en styrking av kronen, og det er essensen og hele motivasjonen rundt dagens beslutning, sier Wilhelmsen og forklarer:

Les også

Uvanlig usikkert i valutamarkedet: – Norges Bank har vært ekstraordinært uforutsigbar

– Norges Bank vil forlenge perioden med svak krone så lenge som mulig, og da må den gi et troverdig signal om at det vil komme rentekutt. Da må man av og til kutte, men ikke på hvert møte. Hadde den kuttet renten så raskt som mulig til null, ville kronen svekket seg mye umiddelbart, men det er ikke så sikkert at den ville forblitt svak over tid. Dessuten er det ingen målsetting for Norges Bank at boliglånsrenten raskt skal ned.

SENTRALBANKLYKKE: Markedet har torsdag ettermiddag reversert noe av styrkelsen i kronekursen som kom i kjølvannet av at Norges Bank valgte å holde renten uendret. Siden starten på 2000-tallet har den importveide kronekursen i snitt vært på 93,4 poeng. Torsdag ettermiddag er den på svært høye 109,4 poeng.

Venter svært svak krone – lenger

Torsdag presenterte sentralbanken også ferske prognoser for norsk økonomi, som du kan lese her (ekstern lenke).

Der fremgår det at sentralbanken nå tror på en svært svak krone gjennom hele neste år.

** Den venter at den importveide indeksen i snitt vil holde seg på 107,2 poeng neste år – 4,3 poeng mer enn den ventet i september.

** Året etter venter Norges Bank at kronekursen vil styrkes noe, og spår en indeks på 105,4 poeng. Det er en oppjustering på 4,4 poeng mer enn den ventet i september.

** I 2018 venter Norges Bank en importveid indeks på 102,8 poeng – 3,4 poeng mer enn den ventet i september.

Les også

Norges Bank mener oljebremsen sprer seg

Sentralbanksjef Øystein Olsen har flere ganger uttalt at Norges Bank er førstelinjeforsvaret mot oljebremsen norsk økonomi befinner seg i.

– Det mener jeg også den har gjort, og det har blitt ganske tydelig siden desember i fjor. Da reagerte vi tidlig og tydelig, og det har vi gjort siden, sier Olsen til E24 etter pressekonferansen torsdag.

Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank

Oljepris versus kronekurs?

– Kronekursen er blitt viktigere enn tidligere. Det bidrar til å dempe nedturen i en oljedrevet norsk økonomi, sier valutaanalytiker Camilla Viland i DNB Markets

Faktisk vurderer hun det som så viktig at en svak oljeprisoppgang, som isolert sett er positivt for norsk økonomi, kan kunne motivere banken til et rentekutt.

Kronekursen har nemlig vært svært tett utviklingen i kronekursen siden oljeprisfallet startet for fullt i fjor høst. Når oljeprisen har falt, har kronen svekket seg. Når oljeprisen har steget, har kronen styrket seg.

– Hvis oljeprisen stiger, men fortsatt er lav, slik at det ikke vesentlig bedrer utsiktene for norsk økonomi, vil det fortsatt være viktig at kronen er svak for å bidra til omstilling i norsk økonomi.

– Da vil en sterkere krone kunne være en medvirkende årsak til å kutte renten igjen. men kronen er så klart kun ett av mange hensyn sentralbanken må ta. Det er alltid en vanskelig balansegang, sier Viland.

Les også

Ikke bare et regionalt problem lenger: Norges Bank mener oljebremsen sprer seg

Les også

– Det Norges Bank absolutt ikke skulle gjøre

Les også

Kronen styrkes kraftig

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Rentemøte Norges Bank
  2. Norges Bank
  3. Valuta
  4. Oljebransjen

Flere artikler

  1. Dersom denne grafen fortsetter å falle, kan det bli Norges Banks største problem

  2. Hedgefond tør ikke lenger gamble på kronekursen: – Redd for at det blir verre på kort sikt

  3. – En meget spesiell situasjon

  4. – Norges Bank er trengt opp i et hjørne

  5. I to år har kronen og oljeprisen vært bundet tett sammen. Nå er noe i ferd med å skje